تبیان، دستیار زندگی

هنگام سفر

کتاب خوانی بسیار کار خوبی است اما هر کاری جایی خاصی دارد، مثلا در اتومبیل مطالعه کردن باعث می شود به چشمان شما آسیب برساندو باعث ضعیف شدن آن ها شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
هنگام سفر
خودرو در حیاط خانه آماده بود. قرار بود سعید و پدرش به سفر بروند. سعید وسایلش را آماده کرد و چند جلد کتاب هم برداشت.

در بین راه، سعید یکی از کتاب هایش را برداشت و مشغول مطالعه شد.
پدر پرسید: "برای مطالعه جایی بهتر از خودرو پیدا نکرده ای؟"
سعید گفت: "این سؤال را برای چه می پرسید؟"

پدر گفت: "برای این که مطالعه کردن در حین حرکت، کار خوبی نیست و برای چشم ها ضرر دارد. مدتی که این کار را ادامه بدهی، چشم هایت ضعیف می شود. آن وقت دیگر نمی توانی نوشته ها را به خوبی بخوانی. حتی وقتی راه می روی، نباید مطالعه کنی. مطالعه باید در حالت نشسته، با نور کافی و با آرامش باشد."

سعید کتابش را بست و در کیفش گذاشت. پدر گفت: " یادت باشد که چشم ها هم مانند عضوهای دیگر بدن، هدیه ا ی از خداوند است. پس باید برای سلامت نگهداشتن آن ها بکوشی."


مطالب مرتبط:
لباس پوشیدن
بشنو از من
خطر بازی با گربه

کودک و نوجوان تبیان
نویسنده: سهیلا نیک نژاد - تنظیم: فهیمه امرالله

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.