سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
ساخت چسب طبیعی از ضایعات کشتارگاه
ساخت چسب طبیعی از ضایعات کشتارگاه
ساخت چسب طبیعی از ضایعات کشتارگاه
هدف دانش آموزان از پژوهش حاضر ساخت چسب با استفاده از مواد طبیعی بود. ...
ساخت حباب های غول پیکر
ساخت حباب های غول پیکر
ساخت حباب های غول پیکر
هدف دانش آموزان از پژوهش حاضر ساخت حباب های غول پیکر بود. دانش آموزان با توجه به آزمایش گوگرد روی آب، که در اثر تماس مایع ظرفشویی با آب به زیر آب رفت، مایع ظرفشویی کشش سطحی آب را از بین برده بود....
باکتری های پروبیوتیک
باکتری های پروبیوتیک
باکتری های پروبیوتیک
هدف دانش آموزان از پژوهش حاضر آشنایی با انواع باکتری های پروبیوتیک بود...
استخراج چربی از بافت های گیاهی
استخراج چربی از بافت های گیاهی
استخراج چربی از بافت های گیاهی
هدف دانش آموزان از پژوهش حاضر آگاه کردن نوجوانان و کمک کردن به آن ها بود تا با استفاده از این تحقیق به آن ها نشان داده شود که این شبکه های اجتماعی چه تاثیرات و صدمات بدی را از خود بر روی آن ها به جا می گذارد....
دستکش تشخیص فلزات
دستکش تشخیص فلزات
دستکش تشخیص فلزات
هدف دانش آموزان از پژوهش حاضر ساخت دستکشی جهت ردیابی و یا پیدا کردن فلزات مثلا در فرودگاه ها بود....
ساخت کیتوسان آنتی باکتریال
ساخت کیتوسان آنتی باکتریال
ساخت کیتوسان آنتی باکتریال
هدف دانش آموزان از پژوهش حاضر ساخت کیتوسان آنتی باکتریال بود....
اندازه گیری حجم ریه
اندازه گیری حجم ریه
اندازه گیری حجم ریه
هدف از پروژه حاضر بررسی در مورد آناتومی و فیزیولوژی ریه است سپس به بررسی حجم ریه افراد مختلف پرداخته شد سپس با کمک بادکنک و متر هوای بازدم افراد اندازه گیری شد سپس حجم ریه افراد سیگاری و یر سیگاری با یک دیگر مقایسه شد است....
واکس نانو
واکس نانو
واکس نانو
در پژوهش حاضر دانش آموزان در پی طراحی واکسی بودند که ماندگاریش نسبت به واکس های معمولی طولانی تر است....
تولید الکتریسیته از امواج دریا
تولید الکتریسیته از امواج دریا
تولید الکتریسیته از امواج دریا
دانش آموزان برای جلوگیری از تولید الکتریسیته با استفاده از منابع دیگر که ممکن است رو به پایان باشند، به فکر ساخت وسیله ای برای تولید الکتریسیته از امواج دریا افتادند...
عوامل مهیا شدن شرایط حیات در زمین
عوامل مهیا شدن شرایط حیات در زمین
عوامل مهیا شدن شرایط حیات در زمین
هدف دانش آموزان از این پژوهش یافتن فهرستی از عواملی که منجر به این شده است (عواملی همچون گردش زمین به دور خود، گردش زمین به دور خورشید، فاصله زمین از خورشید، وجود آب، ترکیبات موجود در جو زمین ...
سرعتگیر متحرک
سرعتگیر متحرک
سرعتگیر متحرک
هدف دانش آموزان از پژوهش حاضر ساخت دستکشی جهت ردیابی و یا پیدا کردن فلزات مثلا در فرودگاه ها بود....
بررسی آلودگی هوای تهران بر میزان تخریب DNA گیاهان مختلف
بررسی آلودگی هوای تهران بر میزان تخریب DNA گیاهان مختلف
بررسی آلودگی هوای تهران بر میزان تخریب DNA گیاهان مختلف
هدف دانش آموزان از پژوهش حاضر مقایسه میزان اثرگذاری آلاینده های هوا بر روی گیاهان مختلف بود...
امواج صوتی و دلیل تنوّع صداهای مختلف
امواج صوتی و دلیل تنوّع صداهای مختلف
امواج صوتی و دلیل تنوّع صداهای مختلف
در این پروژه دانش آموزان در پی این بودند که با امواج صوتی و دلیل این تنوّع صداهای مختلف را بررسی کنند. ابتدا تحقیقی راجع به چیستی موج داشتند و با امواج مختلف طولی، عرضی، ایستاده و... آشنا شدند....
تحقیق و بررسی صحت و سقم ادعای شهادت آب
تحقیق و بررسی صحت و سقم ادعای شهادت آب
تحقیق و بررسی صحت و سقم ادعای شهادت آب
هدف دانش آموزان از پژوهش حاضر در پی بررسی صحت و سقم ادعای شهادت آب بود....
فتوگرافی خورشیدی
فتوگرافی خورشیدی
فتوگرافی خورشیدی
هدف دانش آموزان در پژوهش حاضر این بود که در یک بازه زمانی هفت روزه، تفاوت رنگ برگ گیاه نمونه (شمعدانی) را در قسمت هایی که نور دریافت کرده اند با بخش های نور ندیده، را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند...
ارزیابی آلاینده های هوا
ارزیابی آلاینده های هوا
ارزیابی آلاینده های هوا
در این پژوهش دانش آموزان با طراحی و ساخت ساده ترین وسیله برای سنجش نسبی ذرات معلق هوا، بررسی نمایند ...
تعیین ظرفیت آب پذیری خاک ها و چگالی خاک ها
تعیین ظرفیت آب پذیری خاک ها و چگالی خاک ها
تعیین ظرفیت آب پذیری خاک ها و چگالی خاک ها
هدف دانش آموزان از پژوهش این است که با استفاده از وسایل و ابزار ساده آزمایشگاهی، ظرفیت آب پذیری در چند نوع مختلف خاک یا ترکیبی از آن ها را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد...
تأثیر باران اسیدی بر موجودات زنده
تأثیر باران اسیدی بر موجودات زنده
تأثیر باران اسیدی بر موجودات زنده
هدف دانش آموزان در این پژوهش تشخیص و ارزیابی دامنه اثرگذاری پیامدهای ناشی از باران اسیدی و تلاش برای جلوگیری از وقوع آن و یا کاهش اثرات نامطلوب آن بود....
بررسی تأثیر ادویه بر جلوگیری از کپک زدن مواد غذایی
بررسی تأثیر ادویه بر جلوگیری از کپک زدن مواد غذایی
بررسی تأثیر ادویه بر جلوگیری از کپک زدن مواد غذایی
بر اساس تحقیقات صورت گرفته، بیشترین بخشی که در آن انرژی مصرف می شود، ساختمان ها هستند، از این رو دانش آموزان تصمیم به ساخت دستگاهی گرفتند که موجب کاهش هرچه بیش تر مصرف انرژی گردد. ...
تنظیم خودکار دمای محیط
تنظیم خودکار دمای محیط
تنظیم خودکار دمای محیط
بر اساس تحقیقات صورت گرفته، بیشترین بخشی که در آن انرژی مصرف می شود، ساختمان ها هستند، از این رو دانش آموزان تصمیم به ساخت دستگاهی گرفتند که موجب کاهش هرچه بیش تر مصرف انرژی گردد. ...