• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • ایده های برگزیده فیزیک در هفتمین جشنواره تبیان
 • لایه نشانی به معنی نشاندن لایه‌ای نازک (Thin film) از ذرات بر روی اجسام مورد نظر در یک محیط دارای خلأ نسبی می‌باشد. این عمل به واسطه‌ی پلاسمای ایجاد شده در این محیط صورت می‌گیرد (پلاسما گازی متشکل از یون‌ها و الکترون‌های آزاد است). عمل لایه نشانی به ....
 • ایده های برگزیده شیمی در هفتمین جشنواره تبیان
 • زیست گاز (گاز زیستی یا بیو گاز) (به انگلیسی: Biogas)‏ از فرایند تجزیه بی هوازی ریزاندامگان (میکروارگانیسم‌ها) و باکتریهای گرمادوست درون زباله بدست می‌آید. در راکتورهای فرآوری گاز زیستی، متان، سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن بدست می‌آید....
 • ایده های برگزیده شیمی در هفتمین جشنواره تبیان
 • در این پژوژه نانو ذرات نقره با استفاده از نیترات نقره و از طریق احیای شیمیایی سنتز می شود.به سه روش سنتز انحام می شود. در روش اول از گلوکز به عنوان احیا کننده و دی ا تیل آمین به عنوان کاتالیزور استفاده می شود. ...
 • پيشنهاداتي براي پروژه هاي دستگاهي (2)
 • در اين نوع پروژه دانش آموزان نمونه اي از دستگاه ها يا وسايل علمي را نمايش مي دهند و کاربرد آنها را به تفصيل شرح مي دهند. پروژه بايد اهميت و کاربرد دستگاه را هم براي دانشمندان و هم براي عامه مشخص کند. شرح اين که هر دستگاه چه کاربردي در قلمروهاي علمي و يا..
 • پيشنهاداتي براي پروژه هاي نمايشي (2)
 • در اين نوع پروژه دانش آموز يک واقعيت يا اصل علمي خاص را نمايش مي دهد. اين نمايش بايد به گونه اي باشد که تماشاگر بتواند با هر گونه کليد يا دستگاه، کنترل لازم را براي نمايش انجام دهد. دانش آموزان مايلند که نشان دهند بعضي چيزها چگونه کار مي کنند، يک پديده...
 • پيشنهاداتي براي پروژه هاي نمايشي (1)
 • در اين نوع پروژه دانش آموز يک واقعيت يا اصل علمي خاص را نمايش مي دهد. اين نمايش بايد به گونه اي باشد که تماشاگر بتواند با هر گونه کليد يا دستگاه، کنترل لازم را براي نمايش انجام دهد. دانش آموزان مايلند که نشان دهند بعضي چيزها چگونه کار مي کنند، يک پديده...
 • پيشنهاداتي براي پروژه هاي دستگاهي (1)
 • در اين نوع پروژه دانش آموزان نمونه اي از دستگاه ها يا وسايل علمي را نمايش مي دهند و کاربرد آنها را به تفصيل شرح مي دهند. پروژه بايد اهميت و کاربرد دستگاه را هم براي دانشمندان و هم براي عامه مشخص کند. شرح اين که هر دستگاه چه کاربردي در قلمروهاي علمي و يا..
 • پيشنهاداتي براي پروژه هاي جمع آوري نمونه ها (2)
 • جمع آوري نمونه ها، مجموعه اي از اشيايي نظير صدفها، سنگها، يا تعدادي از اجزاء يک دستگاه و ... است که گوناگوني و اختلاف را در يک زمينه علمي نشان مي دهد. معمولاً پروژه هاي جمع آوري نمونه ها از يک سرگرمي مورد علاقه، يا ديگر فعاليتهايي که در وقت آزاد و تفريح..
 • پيشنهاداتي براي پروژه هاي جمع آوري نمونه ها (1)
 • جمع آوري نمونه ها، مجموعه اي از اشيايي نظير صدفها، سنگها، يا تعدادي از اجزاء يک دستگاه و ... است که گوناگوني و اختلاف را در يک زمينه علمي نشان مي دهد. معمولاً پروژه هاي جمع آوري نمونه ها از يک سرگرمي مورد علاقه، يا ديگر فعاليتهايي که در وقت آزاد و تفريح..
 • پيشنهاداتي براي پروژه هاي تحقيقاتي (2)
 • در يک پروژه تحقيقي، دانش آموز يک زمينه علمي را با داشتن راهنمايي از منابع ساده و مقدماتي، بررسي مي کند. يعني، دانش آموزان نياز دارند که بررسي منابع خود را در کتابخانه ها، موزه ها، سازمانها، ادارات دولتي و نظير آنها انجام دهند. به علاوه، آنها نياز دارند...
 • پيشنهاداتي براي پروژه هاي تحقيقاتي (1)
 • در يک پروژه تحقيقي، دانش آموز يک زمينه علمي را با داشتن راهنمايي از منابع ساده و مقدماتي، بررسي مي کند. يعني، دانش آموزان نياز دارند که بررسي منابع خود را در کتابخانه ها، موزه ها، سازمانها، ادارات دولتي و نظير آنها انجام دهند. به علاوه، آنها نياز دارند..
 • پيشنهاداتي براي پروژه هاي آزمايشگاهي (2)
 • نوع پروژه اي که بيشتر در مدارس معمول است آزمايش است. آزمايش به دانش آموز اين امکان را مي دهد که مسأله را مطرح کند، آزمايشي را طراحي کند تا آن مسأله را بررسي کند، نتايج خود را ثبت و گزارش دهد و نتيجه گيري هاي خود را بر پايه ي آن نتايج ارائه دهد. ...
 • پيشنهاداتي براي پروژه هاي آزمايشگاهي (1)
 • نوع پروژه اي که بيشتر در مدارس معمول است آزمايش است. آزمايش به دانش آموز اين امکان را مي دهد که مسأله را مطرح کند، آزمايشي را طراحي کند تا آن مسأله را بررسي کند، نتايج خود را ثبت و گزارش دهد و نتيجه گيري هاي خود را بر پايه ي آن نتايج ارائه دهد. پروژه....