• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1386/05/03
  • تاريخ :

گلزار ببینید

گلزار

 

گل آمد و زد خیمه به گلزار ببینید شد ماه رخ یار پدیدار ببینید
گسترد به دامان چمن فرش زمرّد فراش صبا در قدم یار ببینید
از نفخه باد سحر و عطر ریاحین صحراست مگر کلبه عطار ببینید
خورشید و مه و  مشتری و زهره و بهرام ماتند ز نور رخ دلدار ببینید
این رشته جان در کف و آن تاج مرصع بر یوسف عشقند گرفتار ببینید
قُمری به نواخوانی و بلبل به تغزل در پنجه عشق‌اند گرفتار ببینید
سبزی خط عارض گلنار کلیم است یا سر زده گل از شجر نار ببینید
خورشید بر آورده سر از مشرق امید یا آمده گل بر سر بازار ببینید
عید نو و عید ظفر و عید جواد است ای خلوتیان حرم یار ببینید
بر دامن ریحانه‌ی ریحانه‌ی طاهر ریحانه‌ای از عترت اطهار ببینید
رخسار جواد النقب چون گل خورشید طالع شده از خیمه زر تار ببینید
میثم صفت از دار فنا چشم ببندید تا طلعت حق را به سردار ببینید
مُهر نهم از دایره‌ی مهر الهی رخشان شده‌ای صاحب انصار ببییند
بر سفره ایجاد ز نعمات خداوند آن مائده را چون گل بی خار ببینید
تا چند اسیر زر و تزویر و غرورید در لوح قضا گر شده یک بار ببینید
گر از شرر آه ستمدیده نترسید پس عاقبت کار ستمکار ببینید
در دایره امن خداوند بپایید جود و کرم و بخشش و غفار ببینید
مردانی شیدا شده بیمار محبت او را به غم عشق گرفتار ببینید
چو مردمک دیده به چشم نگرانش جای قدم یار وفادار ببینید
یک دم مژه بر هم نزند بو که نشنید بر دیده‌اش آن یار دل آزار ببینید

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName