• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1386/05/03
  • تاريخ :

یا جواد الائمه

تصویری از گل

 

ولى خدا یا جواد الائمه محیط سخا، یا جوادالائمه
چه گویم به وصفت كه فرموده آن را به قرآن خدا، یا جوادالائمه
به كشتى ایمان در امواج طوفان تویى ناخدا، یا جوادالائمه
چه در هفت گردون، چه در هشت جنت تویى مقتدا، یا جوادالائمه
سماواتیان راست مدح تو، بر لب به صبح و مساء، یا جوادالائمه
بود نقش خاك ره كاظمینت رخ اولیاء، یا جواد الائمه
ز شاهیست عارم كه در آستانت گدایم گدا، یا جوادالائمه
بود بى ولاى تو طاعات عالم سراسر هبا، یا جواد الائمه
اگر بود واقف ز علمى كه داده تو را كبریا، یا جوادالائمه
نه بگشودى اندر برت پور اكثم لب خویش را، یا جوادالائمه
گرم سر جدا گردد از تن، نگردد دل از تو جدا، یا جوادالائمه
به غیر از خدا هر كه گوید ثنایت بود نارسا یا جوادالائمه
خدا داد پاسخ به هر بینوا كو تو را زد صدا، یا جوادالائمه
به بازار محشر ولاى تو آدم به روز جزا، یا جوادالائمه
ثناى تو گویم عصا از تو جویم به هر دو سرا، یا جوادالائمه
رهایى به مهر تو خواهم كه گشتم اسیر هوا، یا جواد الائمه
خوش آن ملتجى را كه در آستانت كند التجاء، یا جوادالائمه
جوادى، جوادى، گدایم، گدایم عطا كن، عطا یا جوادالائمه
بخوان جانب كاظمینم وز آنجا ببر كربلا، یا جوادالائمه
بمانم، بمیرم سپس زنده گردم به مهر شما، یا جوادالائمه
به جان پیمبر به زهراى اطهر به بابت رضا یا جوادالائمه
مرا تا ابد از صف دوستانت مگردان جدا، یا جوادالائمه
تهى دستم و هستیم هست، تنها گناه و رجا، یا جوادالائمه
قدم گشته خم، پا فرو مانده در گِل ز بار خطا، یا جوادالائمه

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName