تبیان، دستیار زندگی

دومین بازدید از سایت های نامزد ثبت جهانی هیرکانی انجام شد

دومین بازدید میدانی از سایت های نامزد در پرونده ثبت جهانی جنگل های هیرکانی در استان گیلان با هدف هم افزایی و آگاهی بیشتر مدیران منطقه ای و محلی انجام شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
جنگل های هیرکانی

دومین بازدید میدانی از سایت های نامزد در پرونده ثبت جهانی جنگل های هیرکانی با حضور مدیران ملی پایگاه ها، رئیس گروه میراث طبیعی سازمان میراث فرهنگی و مدیر پروژه پرونده جهانی هیرکانی انجام شد.
رئیس گروه میراث طبیعی معاونت میراث فرهنگی کشور با اعلام این خبر گفت: دومین بازدید میدانی از سایت های نامزد در پرونده ثبت جهانی جنگل های هیرکانی در استان گیلان با هدف تعیین نقاط کنترل میدانی« بنچ مارک ها»، تعیین محل نصب تابلوهای راهنمایی برای سایت، نصب تابلوهای اینفوگرافی و تابلوهای مشخصات کلی سایت و جانمایی آن بر روی نقشه و طبیعت تا قبل از ورود ارزیابان یونسکو انجام شد.
«علی قمی اویلی»گفت: همچنین در راستای هم افزایی و آگاهی بیشتر مدیران منطقه ای و محلی در شهرستان هایی که سایت های گشت رود خان در شهرستان فومن و سیاه رود رودبار در شهرستان رودبار قرار گرفته است جلساتی با حضور مدیر کل محیط زیست استان به منظور تعیین محل پایگاه منطقه ای جنگل های هیرکانی و تجهیزات مورد نیاز این دفتر انجام شد.
به گفته رئیس گروه میراث طبیعی معاونت میراث فرهنگی کشور، مذاکراتی نیز با حضور مدیران ملی پایگاه، رئیس گروه میراث طبیعی سازمان میراث فرهنگی و مدیر پروژه پرونده هیرکانی با مدیر کل محیط زیست استان صورت گرفت که نتیجه این مذاکرات قول مساعد و همکاری مدیر کل محیط زیست استان درجهت تقویت زیرساخت های لازم تا قبل از ورود ارزیابان یونسکو و آگاهی بخشی جوامع محلی و شناخت بیشتر مدیران محلی از سایت های پیشنهادی بود.
به گفته قمی، در برنامه آتی این کارگروه کارشناسی، بازدید از سایت های شرق استان مازندران، استان گلستان و استان سمنان دردستور کار قرار گرفته است. به گزارش ایرنا، تاکنون ٢2 اثر «تاریخی» و یک اثر «طبیعی» ایران به ثبت جهانی در یونسکو رسیده است که آخرین آن مربوط به «محور ساسانی» ثبت در اجلاس جهانی بحرین به تاریخ 9 تیر 97 است.
جنگل‌های هیرکانی یک زیست‌منطقه در زیست بوم جنگل‌های مختلط پهن‌برگ حاشیه جنوبی دریای خزر به مساحت 55,000 کیلومتر مربع است که در حاشیه جنوبی و جنوب غربی دریای خزر و در دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان است. این جنگل از منطقه هیرکان جمهوری آذربایجان آغاز و تا استان گلستان در ایران امتداد دارد و در ایران مورد حفاظت مشترک سازمان محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی است. این جنگل با قدمت 40 میلیون سال یکی از ارزشمندترین جنگل‌های جهان به شمار می‌آید و از آن به عنوان موزه طبیعی یاد می‌شود. واژه هیرکان شکل یونانی نام گرگان است.
در 21 تیرماه 1385 جمهوری آذربایجان درخواست ثبت جهانی جنگل کاسپینی- هیرکانی را به نام خود به یونسکو ارائه کرد. این اقدام با اعتراض ایران مواجه و اعلام شد که سهم جمهوری آذربایجان تنها 20 هزار هکتار از این جنگل‌هاست درحالی‌که سهم ایران از جنگل‌های هیرکانی 2 میلیون هکتار است و با این اعتراض قرار شد پرونده مشترک ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی توسط ایران و آذربایجان به یونسکو ارائه شده است.
منبع: ایرنا