تبیان، دستیار زندگی

ساخت پوشش ضدباکتریایی زیستی در آتل، دستاورد برتر دوره دوم فرزانگان 1

امروزه از آتل ها جهت ثابت نمودن عضو صدمه دیده استفاده می شود که با ایجاد محیطی سربسته باعث تعرق بیشتر در ناحیه آتل بندی شده و فضایی مناسب برای رشد باکتری هایی مانند استافیلوکوکوس اپیدمیدیس و استافیلوکوکوس اورئوس فراهم می کند
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
سیزدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.

در این دوره از جشنواره از 20 استان کشور در سه بخش به تفکیک، 350 گروه در بخش غرفه های نمایشگاهی، 650 گروه در بخش سمینارهای علمی و 750 گروه در بخش مسابقات دانش آموزی از مدارس و پژوهش سراهای دانش آموزی سراسر کشور انتخاب شده اند و به جشنواره کشوری دعوت شده اند.
که تعداد 53 گروه در بخش سمینارهای علمی مقام برتر را کسب نمودند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.

مقطع: دوره دوم متوسطه
موضوع: ساخت پوشش ضدباکتریایی زیستی به منظور استفاده در آتل
نام مدرسه: فرزانگان 1
نام استاد: خانم سمیه ایمان پرست
دانش آموزان: پرنیا جوادی ناراب، ستاره افتخاری طرقی
ساخت پوشش ضدباکتریایی زیستی در آتل، دستاورد برتر دوره دوم فرزانگان 1

چکیده:
 امروزه از آتل ها جهت ثابت نمودن عضو صدمه دیده استفاده می شود که با ایجاد محیطی سربسته باعث تعرق بیشتر در ناحیه آتل بندی شده و فضایی مناسب برای رشد باکتری هایی مانند استافیلوکوکوس اپیدمیدیس و استافیلوکوکوس اورئوس فراهم می کند. این شرایط امکان تشکیل بیوفیلم باکتریایی در ناحیه آتل بندی را ایجاد و می تواند زمینه ساز بسیاری از بیماری های  عفونی باشد. یکی از روش های موثر برای کاهش بوی عرق در آتل جلوگیری از رشد این باکتری ها می باشد که می توان با اعمال پوششی ضد باکتریایی در ساختار آتل به این هدف دست یافت. در این پژوهش ابتدا پس از عصاره گیری آلی از گیاهان مختلف و بررسثی اثر آنتی باکتریال آن ها علیه باکتری های مولد عرق به روش دیسک دیفیوژن، عصاره برتر انتخاب و در ساخت پوشش آنتی باکتریال با پایه کیتوزان با استفاده از روش الکترواسپینینگ مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت اثر آنتی باکتریال فیلم سنتز شده با استفاده از روش اتوبیوگرافی مورد بررسی و نتایج نشان داد که فیلم آنتی باکتریال سنتز شده اثر قابل توجهی در مهار رشد باکتری های مذکور دارد.

مقدمه:
امروزه برای درمان شکستگی و اعضای آسیب دیده از انواع آتل استفاده می شود که از جمله آن ها می توان به آتل از نظر جنس همچون آتل پلاستیکی و فلزی اشاره کرد. از انواع دیگر آتل ها می توان آتل های خشک (پلاستیکی با روکش فلز) را نام برد.

آتل های خشک محیطی سربسته ایجاد کرده که باعث تعرق بیشتر در ناحیه آتل بندی شده می شود که این موضوع فضایی مناسب برای رشد باکتری هایی مانند استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس اورئوس فراهم می کند.

این باکتری ها می توانند با تجزیه پروتئین موجود در عرق (آپوکرین) ایزووالریک اسید را تولید کرده که یکی از عوامل اصلی بوی بد عرق است که با توجه به عدم امکان شستشوی عضو آسیب دیده این مشکل می تواند برای فرد آزار دهنده باشد و علاوه بر آن امکان تشکیل بیوفیلم باکتریایی یا همان سد میکروبی را در ناحیه آتل بندی ایجاد می کند و می تواند زمینه ساز بیماری های عفونی شود. شست و شو یکی از روش های جلوگیری از رشد شدید و خطرناک این باکتری هاست که در زمان درمان به دلیل عدم توان باز کردن آتل بندی ممکن نیست. هدف از انجام این پژوهش تعیین عصاره گیاهی موثر علیه باکتری دخیل در تولید بوی نامطبوع عرق در آتل و استفاده از آن در تولید فیلم آنتی باکتریال می باشد. در این پژوهش از روش اتوبیوگرافی جهت تعیین اثر آنتی باکتریال فیلم ساخته شده، استفاده شد.

بین داده ها
به منظور جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع و عفونت در ناحیه ی آسیب دیده ی قرار گرفته در آتل، در این پژوهش بر آن شدیم تا با تولید پوشش آنتی باکتریال و نهادن آن در آتل مانع ایجاد مشکلات مذکور و رشد باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس بشویم. در این مطالعه اثر عصاره های بره موم، زرشک، میوه و برگ سنجد تلخ بر روی باکتری های احیا شده ی استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس بررسی شد.

برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.
بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه و تنظیم: نسرین صادقی