وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
رستگار شدم ‎ نقطه‎ اوج‎‎ پیوند علی‎ (ع) با رمضان‎، عـروج ملكوتی‎ آن‎‎ بزرگوار در این ماه‎ است‎. امـام‎ علـی‎ (ع) در رمضـان‎ سـال‎ 40 هجــری‎ پیوسته‎ از شهادت‎ خود خبر می‎‎ داد، حتـی در یكی‎‎‎ از روزهای‎ میانی آن‎ ماه‎‎، هنگا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سوگند به خدای كعبه كه رستگار شدم

نقطه‎ اوج‎‎ پیوند علی‎ (ع) با رمضان‎، عـروج ملكوتی‎ آن‎‎ بزرگوار در این ماه‎ است‎.

امـام‎ علـی‎ (ع) در رمضـان‎ سـال‎ 40 هجــری‎ پیوسته‎ از شهادت‎ خود خبر می‎‎ داد، حتـی در یكی‎‎‎ از روزهای‎ میانی آن‎ ماه‎‎، هنگامـی كـه بر فراز منبر بود دست‎ به‎ محاسن‎ شریفش‎ كشید و فرمود: شقی‎ ترین‎‎‎ مردم‎، این محاسن را با خون‎‎‎ سـَرَم‎ رنگین خواهد كرد. همچنین فرمـود: ماه‎ رمضان‎‎ فرا رسید و آن سرور ماه هاست‎.

به‎ همین‎‎ سبب‎ آن حضرت‎ در روزهای‎ آخـر عمـر خود، هر شب‎ به‎ منزل‎ یكی‎ از فرزنـدان‎ خـود می‎رفت‎.

شبی‎‎ را در نزد فرزندش‎ حسـن‎ (ع) و شبـی را نـزد حـسیـن‎ (ع) و شبـی‎ را نـزد دامــادش‎ عبدالله‎ بن‎ جعفر، شـوهـر حضـرت‎ زینـب‎ (س‎) افطار می‎كرد. در شب‎ شهادت‎، افطار را میهمـان‎ دختـرش‎ ام‎ كلثوم‎ بود.

در هنگام‎ افطار سه‎‎ لقمه غذا خـورد و سپـس‎ به‎ عبادت‎‎ پرداخت و از اول‎ شـب‎ تـا صبـح‎ در اضطراب‎ و تشویش‎ بود.

گاهی‎‎ به‎‎ آسمان‎ نگاه می كـرد و حـركـت‎ هـای‎ ستارگان‎ را در نظر می‎گرفت‎ و هر چـه‎ طلـوع فجر نزدیك‎ تر می‎‎شد، تشویـش‎ و نگـرانـی آن‎ حضرت‎ بیشتر می‎‎شـد و مـی فـرمـود: بـه‎ خـدا سوگند، نه‎‎‎ من‎‎ دروغ می‎‎گویم‎ و نه آن كسی كه به‎‎‎ من‎‎ خبر داده دروغ گفته است‎‎، ایـن اسـت شبی‎ كه‎‎‎ مرا وعده شهادت‎ داده اند.

سرانجام‎ آن‎‎ شب‎ هولناك‎ به‎ پـایـان رسیـد و علی‎‎ (ع) در تاریكی سحـر بـرای‎‎ ادای نمـاز صبح‎ به‎ سوی‎ مسجد حركت‎ كرد.

مرغابی‎‎‎ هایی كه‎‎ در خانه بـودنـد از پـی او رفتند و به‎‎ جامه اش‎ آویختند. حضرت‎‎ كمربند خود را محكم‎ بست و در حـالـی‎ كه‎‎ این‎ دو بیت‎ را زمزمه می‎كرد، عازم‎ مسجد شد: كمر خود را برای‎ مرگ‎ محكم‎ ببند، زیرا مرگ‎‎، تو را ملاقات‎ خواهد كـرد و از مـرگ آن‎ گاه‎‎‎ كه به سرای‎ تو درآید، جـزع و فـریـاد مكن‎. امام‎ (ع) وارد مسجد شد و به‎ نماز ایستـاد و تكبیر افتتاح‎ گفـت‎‎ و پـس‎ از قـرائت بـه‎ سجده‎ رفت‎.

در این‎‎ هنگام‎‎ ابن ملجم در حالی‎ كه‎ فریـاد می‎زد: حكم‎ مخصوص‎‎ خداوند است‎ نه‎ مخصوص تـو ای‎ علی‎‎، با شمشیر زهرآلود، ضربتـی بـر سـر مبارك‎ علی‎ (ع) وارد آورد. این‎‎ ضربت‎‎ فرق‎ مبارك‎ آن حضرت را تا پیشانی‎ شكافت‎.خون‎ از سر علی‎ (ع) در محـراب‎ جـاری‎ شـد و محاسن‎‎ شریفش‎ را رنگین كرد.

در این‎‎ حـال‎ آن حضـرت‎‎ فـرمـود، فـزت و رب‎ الكعبه :‎‎‎‎ به خدای‎ كعبه سوگنـد كـه رسـتگـار شدم‎.

شهادت‎‎ نخستین‎‎ گوهر تابناك‎ آسمـان ولایـت و امامت‎‎ حضرت علی‎ (ع) را بـه‎‎ همـه شیـعیـان‎ تسلیت‎ عرض‎ می‎كنیم‎.

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین