تبیان، دستیار زندگی
نوای جبهه،کاملترین بانک نوا های حماسی.شامل مداحی های زمان جنگ،صدای شهید چمران و شهید آوینی،نوای دل و ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نوای جبهه

نوای جبهه

1) آهنگران

2) کویتی پور

3) آغاسی

4) شهید آوینی

5) شهید چمران

6) سرود

7) موسیقی

8) نوای دل

آهنگران

آهنگران

1-فرمان رسیده از خمینی رهبر ایرانplaydownlaod
2-خوزستانplaydownlaod
3-کو شهیدان ماplaydownlaod
4-ای برادر که در سنگری توplaydownlaod
5-ای خواهران،ای مادرانplaydownlaod
6-هویزهplaydownlaod
7-پاسداران رزمنده قهرمانplaydownlaod
8-سبکبالان خرامیدند و رفتندplaydownlaod
9-ای لشگر صاحب زمانplaydownlaod
10-آوای لبیک شنیدمplaydownlaod
11-سوی دیار عاشقانplaydownlaod
12-بپا ایا دلاورانplaydownlaod
13-هیهات من الذلهplaydownlaod
14-با نوای کاروانplaydownlaod
15-یا حسین بر جبین ها بستهplaydownlaod
16-کربلای جبهه ها یادش بخیرplaydownlaod
17-ذوق و شوق نینوا کرده دلمplaydownlaod
18-کربلا منتظر ماست بیا تا برویمplaydownlaod
19-چهارمین سالگرد امامplaydownlaod
20-شیعهplaydownlaod
21-نیزه شکستهplaydownlaod
22-ای لشگر حسینیplaydownlaod
23-در باغ شهادتplaydownlaod
24-جان به کفplaydownlaod
25-بهر آزادی قدس از کربلا باید گذشتplaydownlaod
26-هر که دم از کرببلا می زندplaydownlaod


کویتی پور

کویتی پور

1-رو به سوی کعبه دلهاplaydownload
2-الا یا ایها ساقیplaydownlaod
3-عمه جان این جا کجاستplaydownlaod
4-ممد نبودی ببینیplaydownlaod
5-سپاه محمد می آیدplaydownlaod
6-السلام ای سرزمین کربلاplaydownlaod
7-ای مهدی صاحب زمانplaydownlaod
8-هنگام پیکارهplaydownlaod
9-یاران چه غریبانه 1playdownlaod
10-یاران چه غریبانه 2playdownlaod
11-یاران چه غریبانه 3playdownlaod
12-یاران چه غریبانه 4playdownlaod
13-چنگ دلplaydownlaod
14-کعبه دلهاplaydownlaod
15-آرزومندانplaydownlaod


حاج محمد رضا آغاسی

آغاسی

1-منیت را اگر از خود برانیplaydownload
2-مرگ اگر اسب مرا زین کندplaydownlaod
3-هر زمان یاد جماران می کنمplaydownlaod
4-به نام خداوند مردان جنگplaydownlaod
5-از روز ازل نیازمندیمplaydownlaod
6-گفت فحشا در کجا آید پدیدplaydownlaod
7-خبر آمد خبری در راه است...playdownlaod


شهید آوینی

شهید آوینی

1-صفای دلplaydownload
2-انتظار سایه ای از اشتیاقplaydownlaod
3-اشتیاق بی انتهاییplaydownlaod
4-بعثت دوبارهplaydownlaod
5-بگذار آمریکاplaydownlaod
6-قطارها دو کوهه را فراموش کرده اندplaydownlaod
7-با من سخن بگو دو کوههplaydownlaod
8-کربلا بیش از آنکه یک شهر باشدplaydownlaod
9-ما فرشتگان را دیدیم، ما عرش را...playdownlaod
10-انس با خاکplaydownlaod
11-اما عشق می گویدplaydownlaod
12-فلسطینیان و سرزمینشانplaydownlaod
13-انقلاب سنگ و فلاخنplaydownlaod
14-شهرک میرونplaydownlaod
15-از ظاهر لحظه ها به باطنplaydownlaod
16-آنکه از مرگ می ترسدplaydownlaod
17-آب که با عقل تسبیحی خود...playdownlaod
18-مرگ ما شهادت استplaydownlaod
19-نفس حجاب استplaydownlaod
20-عشایر رودخانه ای هستندplaydownlaod
21-جان مایه انقلاب اسلامیplaydownlaod
22-ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشاندهplaydownlaod
23-همه جا مملکت حقplaydownlaod
24-شب موعود خداplaydownlaod
25-دیروز را به خاطر داریplaydownlaod
26-جهان هرگز باور نداشتplaydownlaod
27-عطر خوش صلواتplaydownlaod
28-وصیت نامه شهید هادی بخش 1playdownlaod
29-وصیت نامه شهید هادی بخش 2playdownlaod
30-دعای حسن مستجاب شدplaydownlaod
31-لشکر امام حسین(ع)playdownlaod
32-وقتی از این کانالها که سنگر های...playdownlaod
33-مرگ آگاهیplaydownlaod


سرود

1-ای لشگر صاحب زمانplaydownload
2-برخیزید ،ای شهیدان راه خداplaydownload
3-ای جوهر شرفplaydownload
4-کاروانplaydownload
5-محمد نبودی ببینیplaydownload
6-کجایید ای شهیدان خداییplaydownload
7-خجسته باد این پیروزیplaydownload
8-ای بسیج، ای سرافرازانplaydownload
9-خورشید از افق دمیده بنگرplaydownload


موسیقی

1-مارش حمله 1playdownload
2-مارش حمله 2playdownload
3-سمفونی خرمشهرplaydownload
4-کربلاplaydownload
5-بوی پیراهن یوسف(1)playdownload
6-بوی پیراهن یوسف(2)playdownload
7-بوی پیراهن یوسف(3)playdownload
8-بوی پیراهن یوسف(4)playdownload
9-بوی پیراهن یوسف(5)playdownload
10-خاک سرخ (1)playdownload
11-خاک سرخ (2)playdownload
12-خاک سرخ (3)playdownload
13-خاک سرخ (4)playdownload
14-خاک سرخ (5)playdownload
15-خاک سرخ (6)playdownload
16-از کرخه تا راین (1)playdownload
17-از کرخه تا راین (2)playdownload
18-از کرخه تا راین (3)playdownload
19-از کرخه تا راین (4)playdownload
20-از کرخه تا راین (5)playdownload
21-از کرخه تا راین (6)playdownload
22-از کرخه تا راین (7)playdownload
23-از کرخه تا راین (8)playdownload
24-روز واقعه (1)playdownload
25-روز واقعه (2)playdownload
26-روز واقعه (3)playdownload
27-روز واقعه (4)playdownload
28-روز واقعه (5)playdownload
29-محمد رسول الله (1)playdownload
30-محمد رسول الله (2)playdownload
31-محمد رسول الله (3)playdownload
32-محمد رسول الله (4)playdownload
33-محمد رسول الله (5)playdownload
34-محمد رسول الله (6)playdownload
35-محمد رسول الله (7)playdownload
36-محمد رسول الله (8)playdownload
37-محمد رسول الله (9)playdownload
38-محمد رسول الله (10)playdownload
39-محمد رسول الله (11)playdownload
40-محمد رسول الله (12)playdownload
41-اخراجی ها (1)playdownload
42-اخراجی ها (2)playdownload
43-اخراجی ها (3)playdownload
44-اخراجی ها (4)playdownload
45-اخراجی ها (5)playdownload
45-اخراجی ها (6)playdownload
47-اخراجی ها (7)playdownload
48-اخراجی ها (8)playdownload
49-اخراجی ها (9)playdownload
50-اخراجی ها (10)playdownload
51-اخراجی ها (11)playdownload
52-اخراجی ها (12)playdownload
53-اخراجی ها (13)playdownload
54-اخراجی ها (14)playdownload
55-اخراجی ها (15)playdownload
56-اخراجی ها (16)playdownload
57-امام علی (ع)playdownload
58-ولایت عشقplaydownload
59-موسیقی متن فیلم سیمرغplaydownload
60-موسیقی متن  فیلم افقplaydownload
61-موسیقی متن فیلم بازماندهplaydownload
62-موسیقی متن فیلم دوئلplaydownload
63-موسیقی متن فیلم عروسی خوبانplaydownload
64-موسیقی متن فیلم پناهندهplaydownload
65-موسیقی متن فیلم ترنplaydownload
66-موسیقی متن فیلم خداحافظ رفیق(1)playdownload
67-موسیقی متن فیلم خداحافظ رفیق(2)playdownload


شهید چمران

شهید چمران

1-اتو بیوگرافی 1playdownload
2-اتو بیوگرافی 2playdownload
3-اتو بیوگرافی 3playdownload
4-اتو بیوگرافی 4playdownload
5-اتو بیوگرافی 5playdownload
6-اتو بیوگرافی 6playdownload
7-اتو بیوگرافی 7playdownload
8-اتو بیوگرافی 8playdownload
9-انقلاب اسلامی ایران،زمینه ساز ظهور  1playdownload
10-انقلاب اسلامی ایران،زمینه ساز ظهور 2playdownload
11-انقلاب اسلامی ایران،زمینه ساز ظهور 3playdownload
12-انقلاب اسلامی ایران،زمینه ساز ظهور 4playdownload
13-انقلاب اسلامی ایران،زمینه ساز ظهور 5playdownload
14-انقلاب اسلامی ایران،زمینه ساز ظهور 6playdownload
15-امام علی،تجلی عدل خدا 1playdownload
16-امام علی،تجلی عدل خدا 2playdownload
17-امام علی،تجلی عدل خدا 3playdownload
18-امام علی،تجلی عدل خدا 4playdownload
19-امام علی،تجلی عدل خدا 5playdownload
20-مناجات نامه شهید چمران 1playdownload
21-مناجات نامه شهید چمران 2playdownload
22-مناجات نامه شهید چمران 3playdownload
23-مناجات نامه شهید چمران 4playdownload


نوای دل

1-حاج منصور-دو کوههplaydownload
2-حاج منصور-دو کوهه السلام ای خانه عشقplaydownload
3-حاج منصور-شلمچهplaydownload
4-حاج منصور-کجائید ای شهیدان خداییplaydownload
5-حاج منصور-یادش بخیرplaydownload
6-حدادیان-زیارت عاشوراplaydownload
7-مداحی علمدار شهیدplaydownload
8-راز سنگر های عشق-اصفهانیplaydownload
9-نامه دختر شهید ناصری به پدرplaydownload
10-شهدا چند روز قبل از شهادتplaydownload
11-بیا با هم کنار سنگر بشینیمplaydownload
12-مهر تابان معانی هستیplaydownload
13-موج زنده(جانبازان)-سپهرplaydownload
14-یاد امام و شهدا-حدادیانplaydownload
15-خوشا آنان که الله یارشان بی-افتخاریplaydownload
16-کاش من هم نینوایی می شدمplaydownload
17-نامت ای بسیجیplaydownload
18-خاطرات گردان یاسین(1)playdownload
19-خاطرات گردان یاسین(2)playdownload
20-مناجات با شهدا-به یاد کربلای 4 و 5playdownload
21-کربلا ما داریم می آئیمplaydownload
22-سربندهای فراموش شدهplaydownload