تبیان، دستیار زندگی

تاریخ انقلاب

رهبری امام خمینی در تجمعات مسالمت آمیز

در تغییرات و اصلاحات حکومتی برای به نتیجه گرفتن و نزدیک شدن به هدف می بایستی تمام جبهه ها و مکاتب را در رهبران مخالف در نظر گرفته و با توجه به همراهی پیروان تمامی مکاتب به آن هدف مشترکی که تغییر قسمتی از نظام یا کل نظام حکومتی باشد دست یافت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
تجمع مسالمت آمیز
از جمله موارد بسیار مهم برای رهبری یک جامعه مردمی در راستای رسیدن به هدف بزرگی هم چون تغییر نظام حاکمیتی پادشاهی امام خمینی خصیصه هایی نادر داشتند که از جمله ی آنها محبوبیت در عین قاطعییت ایشان بوده است.

اراده‌ قاطع امام خمینی در به ثمر نشستن انقلاب اسلامی ایران نقش مؤثری داشت و این ویژگی در هنگامی‌که حکومت محمدرضاشاه در حال فروپاشی بود، از جانب آمریکاییها مورد بررسی قرار گرفت. آمریکاییها در ابتدا بر این باور بودند که رژیم شاه با اعمال محدودیتهای متفاوت بر امام خمینی، این توانایی را داراست که از وقوع انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی جلوگیری کند.

آمریکاییها در بررسی مخالفین شاه به این نتیجه رسیدند که مخالفین مذهبی از حمایت طبقات پایین و متوسط برخوردار هستند و در درجه اول با سیاستهای اصلاح‌طلبانه شاه که وضع مذهب را در کشور تهدید می‌کند، مخالف هستند. به عقیده آنان رهبران مذهبی به‌ویژه امام خمینی نفوذ بزرگی بر روی توده‌ها دارند و این توانایی را داراست تا به‌سرعت آنها را بسیج کند. آمریکاییها به این نتیجه رسیده بودند که امام خمینی با نفوذترین رهبر جریان مذهبی است و با وجود اینکه سالها در تبعید به سر برده، خواستار سرنگون کردن شاه و برقراری یک حکومت الهی است و عملاً هیچ شانسی برای شاه یا هرگونه حکومت غیرمذهبی وجود ندارد که با امام خمینی به یک راه‌حلی برسد.

در این راستا امام خمینی در تمامی سخنرانی هایشان از اعتقادات و مذهبی سخن رانی می کنند که پذیرای عقل و دل مردم بود . در آن دوران امام بیشتر از اینکه مردم ایشان را به عنوان یک رهبر سیاسی برای هدفشان که تعییر نطام پهلوی بود برای تک تک آنان به عنوان رهبری مردمی با ویژگی و باورهای مذهبیشان بوده است.

این روحیه قاطع امام خمینی هنگامی‌ که در فرانسه در تبعید بود نیز قابل مشاهده است. ایشان مصاحبه‌های مختلفی در مخالفت با رژیم شاه انجام می‌داد. در یکی از این مصاحبه‌ها با خبرنگار فرانسه، امام خمینی حتی از کارتر نیز انتقاد می‌کند. امام بیان کرد که کارتر به خاطر زیر پا گذاشتن حقوق بشر در ایران مقصر است و کارتر به سیاست شوروی اعتراض کرد اما شاه را پس از کشتار 17 شهریور موردحمایت قرار داد. بدین ترتیب آمریکاییها به اراده قاطع امام خمینی مبنی بر پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به ثمر نشستن آن اذعان می‌کنند. امام خمینی حتی در سالهای تبعید نیز از مواضع خود عقب‌نشینی نکرد و مصمم بودنِ ایشان به برقراری حکومت اسلامی، نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت.

سخنرانی های امام خمینی در مناسب های مختلف آن چنان در دل مردم اثر می کرد که از امام به عنوان رهبری منحصر به فرد یاد می کنند.

از مهمترین نگرانیهای آمریکاییها در اوایل انقلاب، قدرت امام خمینی مبنی بر تأثیرگذاری بر حوزه عمومی و تبع آن، افکار عمومی بود. افکار عمومی را می‌توان چنین تعریف کرد که هرگاه اعتقادی آشکار، قویترین اعتقاد باشد، آن را افکار عمومی می‌نامند؛ بدین ترتیب افکار عمومی، افکاری است که مردم به‌طور کلی در زمان معینی درباره یک مسئله مربوط به منافع عمومی دارند. میان عوامل گوناگون تکوین افکار عمومی، مردم نخستین عامل به شمار می‌روند. در میان مردم، عده‌ای نقش مهم‌تری از دیگران بازی می‌کنند که می‌توان آنها را تدوین‌کنندگان افکار عمومی دانست. سیاستمداران حرفه‌ای یکی از مهم‌ترین افرادی هستند که در تدوین افکار عمومی نقش دارند.امام خمینی از چنین ویژگی‌ای برخوردار بود.

به عقیده آمریکاییها، امام خمینی عکس‌العملی قاطع و سازش‌ناپذیر و سخت در مقابل آمریکا و رابطه با این کشور اتخاذ کرده بودند.

ویژگیهای شخصیتی و نوع تصمیم‌گیری در رهبری، یک امر مهم و تعیین‌کننده در بزنگاههای تاریخی محسوب می‌شود. به‌گونه‌ای که تصمیم‌گیری درست در اوایل انقلاب اسلامی، کنترل کامل دولت و نهادهای انقلابی را در اختیار گروه‌های انقلابی به رهبری امام خمینی قرار داد. آمریکاییها بر ویژگیهای شخصیتی امام خمینی تأکید ویژه‌ای داشتند. در خصوص ویژگیهای امام خمینی چنین آمده است که روش اتخاذ تصمیم امام، آرام و سنجیده است. ایشان با صبر بی‌پایان همه نقطه‌نظرها را گوش می‌کند و به هنگام اخذ تصمیم، تنها و بدون واسطه اقدام می‌کند و تصمیمی که می‌گیرد، قاطعانه از آن دفاع می‌کند. 

نتیجه‌گیری

در این مطالب می توان به این نتیجه رسید که برای رسیدن به اهداف سیاسی در عرصه های مختلف باید آگاهانه و قاطع و آرام در راستای پیروزی های سیاسی گام برداشت که امام خمینی با جذب نیروهای حداکثری به هدف بالای که خواهانش بودند که همان استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی بود دست پیدا کردند!.


پی نوشت:
1- تصمیم‌گیری آرام، قاطع و سازش‌ناپذیر، رضاسرحدی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران