تبیان، دستیار زندگی

پودر بچه شرکت جانسون سرطان زا ست

بر اساس حکم اعضای هیات منصفه دادگاهی در آمریکا، شرکت «جانسون اند جانسون» باید به علت سرطان زا بودن پودرهای نظافت کودک خود غرامت میلیاردی پرداخت کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
پودر
بر اساس حکم اعضای هیات منصفه دادگاهی در آمریکا، شرکت «جانسون اند جانسون» باید به علت سرطان زا بودن پودرهای نظافت کودک خود غرامت میلیاردی پرداخت کند.
دادگاه یادشده که در سنت لوئیس آمریکا واقع است، شرکت جانسون اند جانسون را به پرداخت غرامت 4.69 میلیارد دلاری به 22 زن محکوم کرده است. این زنان مدعی شده بودند پودر نظافت بچه این شرکت حاوی آزبست بوده و استفاده از آن منجر به ابتلا به سرطان تخمدان می شود.
این اولین بار نیست که دادگاهی با این موضوع بر علیه شرکت جانسون اند جانسون برگزار می شود، اما تا به حال محکومیت این شرکت به پرداخت چنین غرامت سنگینی سابقه نداشته است.
در عین حال برخی متخصصان و کارشناسان امور بهداشتی هم معتقدند هنوز نمی توان بین استفاده از پودرهای بهداشتی این شرکت و ابتلا به سرطان ارتباط قطعی و قاطع برقرار کرد و باید در این زمینه بررسی های بیشتری صورت بگیرد.
پس از شش هفته بررسی شهادت این شرکت و شاکیان، اعضای هیات منصفه دادگاه به مدت هشت ساعت موضوع را بررسی کردند و این شرکت را در مجموع به پرداخت 4.69 میلیون دلار غرامت محکوم کردند. جانسون اند جانسون در این دادگاه به 40 سال مخفی کردن اسناد مربوط به تولید پودرهای نظافت بچه خود با استفاده از مواد سرطان زا هم محکوم شده است.
شرکت مذکور در واکنش به صدور حکم مذکور اتهامات یادشده را رد کرده و تصریح کرده که در برابر این روند کاملا ناعادلانه تقاضای فرجام خواهی خواهد کرد.
منبع:فارس