تبیان، دستیار زندگی

 «کتاب زن» برای چهارمین نوبت تجدید چاپ شد

«کتاب زن» با موضوع معرفی و مقایسه فیزیولوژی جسمی و روانی زنان تجدید چاپ شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
کتاب زن


 انتشاران امیرکبیر برای چهارمین نوبت اثری با عنوان « کتاب زن» را که حاصل تالیف سید هادی حسینی، علی احمد راسخ و حمید نجات است را روانه بازار کتاب کرد.

این کتاب در سه بخش  به مساله زیست و فیزیک بدنی زنان و آنچه به جشم آنها مربوط می‌شود، کیان روانی زن و مرد و ارزیابی حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی زنان توجه نشان داده و سعی کرده از این سه دریچه به بازگویی یافته‌های علمی و تحقیقاتی دانشمندان درباره زن و مرد بپردازد.

به تاکید نویسندگان این کتاب از آنجا که  این سه وجه از زندگی زنان از ارکان اساسی زیستی آنها نیز به شمار می‌رود این کتاب سعی کرده با دوری از فضای نقد، به بررسی همه‌جانبه  تاثیر این بخش‌ها بر یکدیگر  بپردازد و چگونگی تاثیرات متقابل آنها در یکدیگر را به شکلی مختصر و در چهارچوب فکری کتاب بیان کند.

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: هستی‌شناسی زن و مرد و به طور کلی شناخت حیات فیزیکی و روانی انسان، گستره بی‌کران و ژرفی دارد. تعامل هورمونها با هم و با بدن، ساختمان مغز و اعصاب و اندامها و عملکرد آنها، سازوکارهای بدن و مسائل روانی به اندازه‌ای پیچیده‌اند که آدمی در شگفت می‌ماند و پیشرفته‌ترین و پیچیده‌ترین کامپیوترها در برابر عقل و  و مغز انسان ماشین ساده‌ای بیش نیست. این امر، نه تنها درباره انسان که در هم جانداران و بلکه در همه پدیده‌های جهان، صادق است. آگاهی‌های انسان در این زمینه‌ها با آنکه بسیار می‌نماید، توانسته است رازهایی را بگشاید و حقایقی را عیان کند، لیکن چون قطره‌ای از دریاست و در برابر آنچه باید بداند و واقعیاتی که هست، اندک به نظر می‌رسد. آنچه آدمی با شناخت خود به آنها رسیده است، چیزی جز امور ظاهری و سطحی و کشف آثار بیشتر نیست. درون این پدیده‌ها همچنان پوشیده ماننده و رازهای پنهان و کشف نشده فراوان است. هر روز ممکن است حقیقتی دیگر کشف شود و هر لحظه فرآیندی جدید رخ دهد و تا آدمی باقی است این شناخت‌ها ادامه دارد.

این کتاب را نشر امیرکبیر در 588 صفحه با قیمت 50 هزار تومان بازچاپ کرده است.

منبع: مهر