تبیان، دستیار زندگی
 مدار الکترونیکی ربات نور یاب‬ و ‫مدار کلید حساس به نور‬ و  ‫آیسی 741
مدار الکترونیکی ربات نور یاب‬ و ‫مدار کلید حساس به نور‬ و ‫آیسی 741
مدار الکترونیکی ربات نور یاب‬ و ‫مدار کلید حساس به نور‬ و ‫آیسی 741
برای ساخت ربات بولینگر ابتدا شما به یک سازه مکانیکی به همراه موتور و گریبکس نیاز دارید . پس از آن‬ ‫باید بخش الکترونیکی را به گونه ای بسازید که ربات بتواند در محیط به دنبال منبع نور بگردد و هوشمندانه‬ ‫به سمت آن حرکت کند .
 ربات دنبال کننده خط توسط سنسورهای مادون قرمز CNY70
ربات دنبال کننده خط توسط سنسورهای مادون قرمز CNY70
ربات دنبال کننده خط توسط سنسورهای مادون قرمز CNY70
این سنسور به صورت یک بسته حاوی دو عدد سنسور مادون قرمزاست. یک سنسور فرستنده و سنسور دیگر گیرنده می باشد.برای اینکه ربات شما بهتر کار کند بهتر است بجای استفاده از دو سنسور مادون قرمز به صورت مجزا از این packeg سنسور استفاده کنید.
 ربات تمام چرخ FUZZY
ربات تمام چرخ FUZZY
ربات تمام چرخ FUZZY
ربات تمام چرخ رباتی است که ازتمام چرخ ها بهره می گیرد تا بتواند در هر مسیری و در هر زاویه ای حرکت کند ، بدون اینکه پیشاپیش حرکت چرخشی داشته باشد.
موتور استرلینگ
موتور استرلینگ
موتور استرلینگ
موتور استرلینگ اولین بار در 27 سپتامبر در سال 1816 توسط رابرت استرلینگ در اسکاتلند (چنسری، ادینبرگ) اختراع شد که امن‌تر و اقتصادی‌تر از موتورهای بخار آن روزگار بنظر می رسید
آنتی فوم یا ضدکف
آنتی فوم یا ضدکف
آنتی فوم یا ضدکف
آنتیفوم، یک افزدونی شیمیایی است که باعث کاهش و مانع شکل گیری کفی است که در طی یک فرایند شیمیایی مایعات ایجاد شده است. در فرایندهای شیمیایی، کف ها، باعث ایجاد مشکلات جدی بسیاری می شوند. باعث ایجاد مشکلاتی روی سطح پوشاننده می شوند و مانع از این می شوند که..