تبیان، دستیار زندگی
 مهارت جستجوگری
مهارت جستجوگری
مهارت جستجوگری
اول اینکه بدانیم هفت مهارت معرفی شده در واقع الگوهایی هستندکه سعی دارند قابلیت جستجوگری را مدل کنند و مانند هر مدل دیگری بسیار ساده تر از آن چیزی هستند که در واقعیت اتفاق می افتد.
نکات کلیدی نوشتن مقاله
نکات کلیدی نوشتن مقاله
نکات کلیدی نوشتن مقاله
هر مقاله بیان یک داستان است. پس داستان خود را بدانید! بدانید چرا دیگران باید به این داستان علاقمند شوند: آیا موضوع روز دنیاست؟ آیا به نتایج عجیب و غیرمنتظره ای دست یافته اید؟ آیا توصیف جدیدی از یک واقعیت و یا پدیده را بیان می کنید؟....
ویژگى هاى اصلى اقدام پژوهى در تعلیم و تربیت
ویژگى هاى اصلى اقدام پژوهى در تعلیم و تربیت
ویژگى هاى اصلى اقدام پژوهى در تعلیم و تربیت
در اقدام پژوهى، معمولا معلم، خود، پژوهشگر است و نقش اصلى پژوهش به عهده او مى باشد; به این وسیله معلم به عنوان مجرى اصلى تحقیق اقدام پژوهى، مى تواند مسئله ملموسى را که با آن روبه روست حل کند...
پیامدهاى مثبت اقدام پژوهى
پیامدهاى مثبت اقدام پژوهى
پیامدهاى مثبت اقدام پژوهى
در تعریف و برداشت معلمان از مهارت هاى حرفه اى و نقششان تغییراتى ایجاد مى کند...
پیشینه روش اقدام پژوهى
پیشینه روش اقدام پژوهى
پیشینه روش اقدام پژوهى
لوین (Kurt, Lewin; 1947) اولین کسى بود که با بیان این عقیده که اگر تحقیق نتواند فایده عملى داشته باشد تحقیق ناکافى است، زمینه لازم را براى تحقیق عمل نگر یا اقدام پژوهىفراهم ساخت
اشتباهات رایج در انجام پروژه های علمی
اشتباهات رایج در انجام پروژه های علمی
اشتباهات رایج در انجام پروژه های علمی
اولیا و معلم راهنما بیشتر کار پروژه را انجام می دهند و دانش آموزان را از کسب مهارت دانشمندان و لذت تجربه علمی محروم می کنند
اقدام پژوهی چیست؟
اقدام پژوهی چیست؟
اقدام پژوهی چیست؟
اقدام پژوهی که در زبان انگلیسی Action Research خوانده می شود به معنی پژوهش در عمل است. پژوهش در عمل نوعی از مطالعه و بررسی است که افراد برای تغییر وضعیت نامطلوب و رسیدن به وضعیت نسبتا مطلوب و در نهایت بهسازی کارها در محیط شغلیشان بکار می برند....
برخی از اهداف اقدام پژوهی- بخش 2
برخی از اهداف اقدام پژوهی- بخش 2
برخی از اهداف اقدام پژوهی- بخش 2
ارزیابی بخش جدایی ناپذیر چرخه اقدام پژوهی است. در تمام مراحل، باید از اقدامات ارزیابی به عمل آید.
برخی از اهداف اقدام پژوهی- بخش 1
برخی از اهداف اقدام پژوهی- بخش 1
برخی از اهداف اقدام پژوهی- بخش 1
در اقدام پژوهى لازم نیست كه همه داده ها و شواهد متكى بر اعداد یا به عبارتى، كمّى باشند. اظهار نظر همكاران، والدین، دانش آموزان، متخصصان فن و دیگران تأییدى بر اصلاح و تغییر است.
نحوه انجام پروژه علمی قسمت دوم
نحوه انجام پروژه علمی قسمت دوم
نحوه انجام پروژه علمی قسمت دوم
در این نوع پروژه یک مسئله مشخص مطرح می شود كه دانش آموز در ابتدا جواب آن را نمی داند، بنابراین طـی كردن مراحل روش علمی ...
نحوه انجام انواع پروژه علمی قسمت اول
نحوه انجام انواع پروژه علمی قسمت اول
نحوه انجام انواع پروژه علمی قسمت اول
ساده ترین نوع پروژه جمع آوری همراه با طبقه بندی است، پروژه هایی که در آن به دسته بندی مجموعه ای از اشیا براساس شباهت و تفاوت هایشان ..
روند انجام پروژه علمی
روند انجام پروژه علمی
روند انجام پروژه علمی
آزمایش خود را حداقل 3بار تكرار كنید اگر چیزی را اندازه گیری می كنید حتما باید از واحدهای استاندارد ....
نیرو و تکیه گاه
نیرو و تکیه گاه
نیرو و تکیه گاه
اهرم ابزار ساده ای است که به ما کمک می کند تا بتوانیم اشیای خیلی سنگین را از زمین بلند کنیم. جاذبه ی زمین باعث می شود که ما بیشتر نیرو را صرف هل ...
ارایه ی پروژه علمی
ارایه ی پروژه علمی
ارایه ی پروژه علمی
ارایه کردن پروژه را می توان یکی از رضایت بخش ترین کارهای پروژه دانست. نمایش پروژه علمی نمایانگر هفته ها مطالعه و تلاش است: در اینجا است که دانش آموزان می توانند نبوغ و خلاقیت خود را از آنچه آموخته اند نشان دهند...
ارایه پروژه با روش علمی
ارایه پروژه با روش علمی
ارایه پروژه با روش علمی
آزمایش به دانش آموز این امکان را می دهد تا یک مطلب علمی را به کمک اصول و روش هایی که هر روز دانشمندان آن را به کار می برند تحقیق کند...
چگونه تحقیق کنیم؟
چگونه تحقیق کنیم؟
چگونه تحقیق کنیم؟
نحوه ی انتخاب روش و طراحی صحیح انجام هر تحقیق که منجر به عملیاتی شدن ماحصل آن و یا حل یک مشکل خاص گردد ، بسیار مهم است . برای انجام یک تحقیق و یافتن پاسخ سوال یا حل مشکل خاص ، انجام یک فرآیند سیستماتیک که شامل دقت در جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل دقیق
وضعیت تحقیق در نظام آموزشی مطلوب و کارآمد (قسمت دوم)
وضعیت تحقیق در نظام آموزشی مطلوب و کارآمد (قسمت دوم)
وضعیت تحقیق در نظام آموزشی مطلوب و کارآمد (قسمت دوم)
در نظام آموزشی فعلی یکی دیگر از موانع برای انجام تحقیق توسط معلمان و دانش آموزان نبود زمان کافی یا فرصت تحقیق در مدارس است. در واقع در نظام آموزشی فعلی برای معلمان و دانش آموزان زمان و فرصت فکر کردن و تحقیق کردن منظور نشده است...
وضعیت تحقیق در نظام آموزشی فعلی آموزش و پرورش (قسمت دوم)
وضعیت تحقیق در نظام آموزشی فعلی آموزش و پرورش (قسمت دوم)
وضعیت تحقیق در نظام آموزشی فعلی آموزش و پرورش (قسمت دوم)
برای مشخص شدن مشکل، برنامه درسی دانش آموزان دو دبیرستان را از نظر می گذرانیم. برنامه درسی ارایه شده در جدول زیر مربوط به یکی از بهترین دبیرستان های شهر اصفهان است. این دبیرستان از کلیه دانش آموزان با معدل نوزده به بالا پذیرش نموده است...
وضعیت تحقیق در نظام آموزشی مطلوب و کارآمد (قسمت اول)
وضعیت تحقیق در نظام آموزشی مطلوب و کارآمد (قسمت اول)
وضعیت تحقیق در نظام آموزشی مطلوب و کارآمد (قسمت اول)
در ساختار آموزشی درست، دانش آموزان روح علمی پیدا می کنند. استاد مطهری می فرمایند: روح علمی یعنی روح حقیقت جویی، روح بر غرضی و طبعاً روح بی تعصبی، روح خالی از جمود و روح خالی از غرور و در جایی دیگر لزوم همراه بودن عقل با علم را مطرح کرده و...
وضعیت تحقیق در نظام آموزشی فعلی آموزش و پرورش (قسمت اول)
وضعیت تحقیق در نظام آموزشی فعلی آموزش و پرورش (قسمت اول)
وضعیت تحقیق در نظام آموزشی فعلی آموزش و پرورش (قسمت اول)
نحوه تدریس و شرایط حاکم بر مدارس به گونه ای است که نمی توان دانش آموزان را جذب تحقیق کرد و برای جذب دانش آموزان و زمینه باروری استعدادهای آن ها در جهت تحقیق فکر اساسی نشده است...