تبیان، دستیار زندگی
یادنامه مهار بیماری های مشترک بین انسان و حیوان ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهمترین بیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان
درد مشترک
دام و درد سرما
بیماری های مشترک بین انسان و حیوان در ایران
افزایش شیوع تب مالت
آنفلوآنزای پرندگان چه کسانی را تهدید می کند ؟
تصاویر چرخه انتقال برخی بیماری ها

:::

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.