تبیان، دستیار زندگی

رشته کارشناسی علوم و مهندسی آب

معرفی رشته کارشناسی علوم و مهندسی آب:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
زینب شاه مرادی - مرکز یادگیری تبیان
 رشته کارشناسی علوم و مهندسی آب
رشته علوم و مهندسی آب جایگزین رشته مهندسی کشاورزی آب در دانشگاه ها شده است. در حقیقت جایگزینی این رشته با مهندسی کشاورزی آب، فقط تغییر یک عنوان نیست بلکه برنامه درسی این رشته بطور کامل بازنگری شده است.
در برنامه درسی رشته علوم مهندسی و آب ، 13 خوشه تخصصی تعریف شده و در هر خوشه بین 22 تا 24 واحد درسی پیش بینی شده که دانشجو می تواند بصورت اختیاری یکی از خوشه ها را انتخاب کند.
این خوشه ها شامل آبیاری و زهکشی، سازه های آبی، مدیریت منابع آب، هواشناسی کشاورزی، آب و فناوری اطلاعات، آب و مهندسی محیط زیست، آب و کشاورزی، آب و توسعه، آب و اقتصاد، آب و حکمرانی، آب و حقوق، آب و مهندسی سیستم و هم چنین مهندسی آثار و سازه های تاریخی آبی هستند.
برقراری رشته علوم و مهندسی آب به منظور تربیت کارشناسان کارآمد به منظور بهره برداری مظلوب از منابع آب ، با هدف افزایش تولیدات کشاورزی، امنیت غذایی در کشور، بالا بردن توانمندی کشور در صادرات محصولات کشاورزی و توسعه اقتصادی پایدار کشور، می باشد.

سر فصل دروس مهندسی آب و تعداد واحدها :
تعداد کل واحدها : 135 واحد
دروس عمومی : 22 واحد
دروس پایه : 24 واحد
دروس اصلی : 17 واحد
دروس تخصصی : 67 واحد
دروس اختیاری : 4 واحد

گرایش های ارشد علوم و مهندسی آب (بر اساس دفترچه کنکور ارشد95):
مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
مهندسی کشاورزی –  مهندسی منابع آب
مهندسی هواشناسی کشاورزی

گرایش های دکترای علوم و مهندسی آب (بر اساس دفترچه کنکور دکترا 95):
آبیاری و زهكشی
سازه های آبی
مهندسی منابع آب
هواشناسی کشاورزی

مطالب مرتبط:
کارشناسی مهندسی شهرسازی
کارشناسی مهندسی نساجی

منبع: http://iranianpath.com