تبیان، دستیار زندگی

تفکرکن،دراین جام جهانی

همزمان با داغ شدن رقابت های جام جهانی عبدالمجیدفرائی شعری در این باره سروده است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
جام جهانی

تفکرکن،دراین جام جهانی
هزاران فتنه بارد،ناگهانی

مقاصدهست،پشت پرده،پنهان
هراسانم ،هراسانم، هراسان

چه خوابی دیده،آمریکای جانی
دراین یک ماهه ی جام جهانی

امارات و فرانسه، انگلستان
سعودی هاواسرائیل شیطان

همه همراه وهمآواز،هستند
شبانه روز ،درپرواز هستند

"یمن"راظالمانه،شخم کردند
همه، از بانیان رنج و دردند

مصیبت دیدگان،بی خانمانند
برای کشورخود، جانفشانند

درآن جا،نان خالی هم نباشد
خوراک کودکان،جز غم نباشد

ولی مردانشان مردوزنان،زن
در این پیکار ،جمله مردافکن

برای آرمان خود ، بمیرند
شرافت پیشه، ذلت ناپذیرند

خدا داند، تمامی قهرمانند
چنین ملت، یقینا جاودانند

مسلمان برتوباید،آفرین گفت
سپاس وحمد،برنازآفرین گفت

به عزم توقسم، پیروزهستی
توشاخ غول عالم را،شکستی

منبع: تبیان