تبیان، دستیار زندگی

رشته کارشناسی هوشبری

رشته هوشبری یکی از شاخه های پیراپزشکی است که دانشجویان طی دوره آموزشی با اصول جدید، روشها، تجهیزات و وسایل مورد استفاده در مراقبت از بیمار بیهوش در اعمال جراحی عمومی، تخصصی و همچنین بخشهای مراقبت های ویژه و اورژانس ها آشنا شده و نحوه مراقبت از بیماران در مراحل مختلف بیهوشی را به صورت نظری و عملی فرا می گیرند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 مرکز یادگیری تبیان - محبوبه همت
 رشته کارشناسی هوشبری

رشته هوشبری یکی از شاخه های پیراپزشکی است که دانشجویان طی دوره آموزشی با اصول جدید، روش ها، تجهیزات و وسایل مورد استفاده در مراقبت از بیمار بیهوش در اعمال جراحی عمومی، تخصصی و همچنین بخش های مراقبت های ویژه و اورژانس ها آشنا شده و نحوه مراقبت از بیماران در مراحل مختلف بیهوشی را به صورت نظری و عملی فرا می گیرند.

فارغ التحصیلان هوشبری توانایی کار با دستگاه های اندازه گیری گازهای خون و سایر وسایل مربوط به رشته بیهوشی نظیر دستگاه های مختلف بیهوشی در اتاق عمل و استریلیزاسیون آنها را دارند. بیهوش ساختن بیمار زیر نظر متخصص و مراقبت های قلبی و تنفسی و بهوش آوردن او در پایان عمل، درد شناسی احیای قلبی ریوی وانجام بی حسی ناحیه ای از دیگر توانمندی های یک متخصص هوشبری است.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و استخدام به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته هوشبری، معرفی رشته های ارشد هوشبری (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.
 
سر فصل دروس هوشبری و تعداد واحدها :
تعداد کل واحدها : 130 واحد
دروس عمومی : 22 واحد
دروس پایه ، اختصاصی و کارآموزی : 92 واحد
کار آموزی در عرصه : 16 واحد

 رشته های ارشد هوشبری (بر اساس دفترچه کنکور ارشد علوم پزشکی 96):
فارغ التحصیلان کارشناسی هوشبری می توانند در رشته های زیر در مقطع ارشد ادامه تحصیل دهند:
  مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
 مهندسی پزشکی (زیست مواد)
 اپیدمیولوژی
 ارزیابی فناوری سلامت
اقتصاد بهداشت
 انفورماتیک پزشکی
 ارگونومی
 آمار زیستی
 آموزش بهداشت
 پرستاری مراقبتهای ویژه
 پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان
 تکنولوژی گردش خون
 علوم بهداشتی در تغذیه
 علوم تشریحی
 علوم تغذیه
 فناوری اطلاعات سلامت
 فیزیولوژی
 کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 نانوتکنولوژی پزشکی
 زیست فناوری پزشکی
 رفاه اجتماعی
تاریخ علوم پزشکی
آموزش پزشکی 
برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 
اتاق عمل
ژورنالیسم پزشکی
تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی
 
مطالب مرتبط: 
رشته کتابداری در شاخه پزشکی
در انتخاب رشته آگاهانه عمل کنید.(قسمت اول)
معرفی رشته های پرطرفدار فنی و حرفه ای/سه ساله شدن هنرستان ها

منبع:http://iranianpath.com