تبیان، دستیار زندگی

مقایسه پنج هیجان اصلی، دستاورد برتر دوره اول فرزانگان 2

هیجان ها و احساس ها یکی از مهمترین عوامل ارتباط برقرار کردن انسان هاست. ما هر روز چهره های اطرافیان را می بینیم، حالت های هیجانی آنها را تشخیص می دهیم و بر اساس آن ها واکنش نشان می دهیم.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
سیزدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره
از 20 استان کشور در سه بخش به تفکیک، 350 گروه در بخش غرفه های نمایشگاهی، 650 گروه در بخش سمینارهای علمی و 750 گروه در بخش مسابقات دانش آموزی از مدارس و پژوهش سراهای دانش آموزی سراسر کشور انتخاب شده اند و به جشنواره کشوری دعوت شده اند.
که تعداد 53 گروه در بخش سمینارهای علمی مقام برتر را کسب نمودند.

بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.

مقطع: دوره اول متوسطه
موضوع: مقایسه ی حافظه ی فعال هیجانی، پنج هیجان اصلی (غم، شادی، ترس ، تنفر، خشم) در دو رده ی سنی مختلف در جنسیت های مختلف
نام مدرسه: فرزانگان 2
نام استاد: خانم نرگس بزرگزاده
دانش آموزان: غزل حاتمی، شمیم ریحانی فرد، نازنین طاهریان
مقایسه پنج هیجان اصلی، دستاورد برتر دوره اول فرزانگان 2

چکیده:
هدف مطالعه حاضر بررسی این مساله بود که آیا حافظه فعال ما در حفظ و ذخیره سازی اطلاعات مربوط به حالت های چهره در هیجان های مختلف به یک شکل عمل می کند یا خیر؟ و آیا این هیجانات در میزان بهره وری ما از حافظه ی فعال تاثیر گذار است؟ برای بررسی این موضوع از پنج نوع تصویر از  حالت هیجان چهره  شامل ترس، تنفر، غم، شادی و خشم و آزمون حافظه فعال (N_Back) استفاده شد. دو گروه سنی کودک و نوجوان از هر دو جنس دختر و پسر در یک آزمون حافظه فعال هیجانی که مواد آن تصاویری از هیجانات چهره ای بود شرکت کردند. یافته های این مطالعه نشان داد که تفاوتی در عملکرد حافظه ی فعال در هیجان های مختلف وجود ندارد و همچنین عملکرد نوجوانان بهتر از کودکان بوده و مقایسه ی هیجان های مختلف در دختران و پسران بیان گر این بود که حافظه ی فعال دختران برای هیجان شادی بهتر از پسران است.

مقدمه:
هیجان ها و احساس ها یکی از مهمترین عوامل ارتباط برقرار کردن انسان هاست. ما هر روز چهره های اطرافیان را می بینیم، حالت های هیجانی آنها را تشخیص می دهیم و بر اساس آن ها واکنش نشان می دهیم. شناسایی هیجان ها و واکنش مناسب به آن ها از عوامل موثر در برقراری یک ارتباط مناسب است و نقص یا مشکل در تشخیص و واکنش به این حالت های هیجانی باعث مشکلات ارتباطی و حتی اختلالاتی مثل اوتیسم می شود. یکی از عواملی که در این فرایند نقش دارد نگهداری این اطلاعات در حافظه ی فعال است. برای برقراری ارتباط مناسب ما علاوه بر تشخیص درست هیجانات باید بتوانیم آن ها را به شکل مناسب در حافظه ی مان، فعال نگه داریم. حال مسئله این است که آیا نحوه ی نگهداری اطلاعات مربوط به هیجان های مختلف در ذهن ما متفاوت است یا خیر؟ و آیا این تفاوت در دختران و پسران و در گروه های سنی متفاوت تغییر می کند یا خیر؟ مطالعه ی حاضر، مطالعه ای در مورد این سوال ها و رابطه ی هیجانات و حافظه فعال است.
حافظه فعال، هیجان، نمایشگاه، پروژه های دانش آموزی، جشنواره، سیزدهمین دوره، پژوهش، تحقیق، فعالیت های دانش آموزی، غم، شادی، ترس، تنفر، خشم

 اهداف تحقیق:
در این پژوهش 100 نفر دختر و پسر در دو گروه سنی کودک و نوجوان شرکت کردند. (که سه نفر به دلیل داشتن اختلاف قابل توجهی در داده هایشان حذف شدند البته جالب است بدانید که این افراد هم در آینده جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند.) و همه آن ها به پنج تکلیف مختلف حافظه فعال هیجانی که شامل پنج هیجان غم، شادی، تنفر، خشم و ترس بود پاسخ دادند.

برای بررسی سوال اول که عبارت بود از اینکه" آیا حافظه فعال در هیجان های مختلف متفاوت است" میانگین پاسخ درست همه شرکت کنندگان  در حالت های هیجانی مختلف محاسبه شد. نتایج نشان می دهد میانگین نمرات شرکت کنندگان در همه هیجان ها تقریبا یکسان است.

سوال دوم و سوم پژوهش در مورد تفاوت دختران و پسران و نیز کودکان و نوجوانان در حافظه فعال هیجانی بود. نتایج بررسی این مطالعه نشان می دهد بین دختران و پسران بطور کلی تفاوت مشاهده نمی شود . اما تفاوت کودکان و نوجوانان معنادار است.

برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.
بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه و تنظیم: نسرین صادقی