تبیان، دستیار زندگی

آیا وقتی ابلیس از بهشت رانده شد، هر حاجتی از خدا داشت برآورده گردید؟

اینگونه نیست که شیطان هر درخواستی از خدا می کرد خداوند می پذیرفت بلکه اتفاقا برخی درخواست هایی داشت که خداوند نپذیرفت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
شیطان


به ۳ نمونه اشاره می شود:
۱- شیطان از خدا خواست به او تا روز قیامت مهلت دهد ( انظرنی الی یوم ییبعثون ؛ اعراف: ۱۴) تا بندگان را گمراه کند اما خداوند به او تا روز معلوم یعنی زمان رجعت یا ظهور امام زمان (ع) مهلت داد (الی یوم الوقت المعلوم ؛حجر: ۳۸)

۲- در روایت آمده است که شیطان اجازه ورود به انسان از جهات مختلف شد از بالا از پایین از چپ و از راست اما وقتی خواست وارد قلب انسان شود خداوند اجازه نداد و فرمود قلب بندگانم به خودم اختصاص دارد و جای تو آنجا نیست.

۳- شاطین تا زمان بعثت یا ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) به آسمانها بالا می رفتند از اخبار آینده با خبر می شدند و به کاهنان منتقل می کردند اما بعد از ولادت یا بعث حضرت این امکان از آنها برداشته شد این نشان می دهد علم غیب برای شیطان، سلطه بیشتری به شیطان می دهد به همین جهت خداوند وی را محروم کرد اینگونه نیست که ابزاری به شیطان بدهد که سلطه کامل و قدرت زیاد برای فریب بندگان پیدا کند.

منبع : شهرسوال
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.