تبیان، دستیار زندگی
) كاربران عزیز شما می توانید مطالب مربوط به روشهای پرورش احساس مذهبی نماز را در ده قسمت مطالعه نمایید .احساس مذهبی ، یعنی تلطیف روان و اعتلای وجود . تربیت و تقویت احساس مذهبی ، یعنی هدایت كودكان و نوجوانان در راستای گرایشها...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرورش احساس مذهبی بخصوص نماز در كودكان و نوجوانان

(1)

كاربران عزیز شما می توانید مطالب مربوط به روشهای پرورش احساس مذهبی نماز را در ده قسمت مطالعه نمایید .احساس مذهبی ، یعنی تلطیف روان و اعتلای وجود . تربیت و تقویت احساس مذهبی ، یعنی هدایت كودكان و نوجوانان در راستای گرایشهای فطری و ارضای نیازهای روانی آنها و سرانجام پرورش احساس مذهبی ، یعنی متجلی نمودن والاترین ارزشها و فضیلتها .

بدون تردید همه كودكان بالفطره استعداد پذیرش و انجام تكالیف مذهبی را دارند ، اما آنچه كه مهم است چگونگی ارائه یا عرضه نمودن اسباب رشد یا آئین الهی است. اگر ما بتوانیم كودكان را به نحو شایسته و مطلوب در معرض مشاهده و یادگیری رفتارها یا تكالیف مذهبی قرار دهیم ، مسلماً آنها به طور طبیعی و با احساس و رضایت قلبی ، آن رفتارها را خواهند آموخت ؛ چرا كه آداب مذهبی ، مسائل قراردادی و وضعی را تحمیل نمی كنند ، بلكه عاملی هستند در جهت تأمین نیازهای فطری انسان ، و نماز كاملترین پاسخ به عالی ترین نیاز انسان است.

پرورش احساس مذهبی كاری است بس ظریف و حساس و در عین حال بسیار ساده و آسان. احساسات و عواطف مهمترین نقش در تكوین شخصیت ، تنظیم هدفها و برنامه های زندگی و روابط فردی و اجتماعی دارد.

چگونگی نگرش یا برخورد كودكان و نوجوانان نسبت به جهان هستی ، محیط اطراف ، آداب و تربیت و ارزشهای حاكم بر خانه و جامعه ، متأثر از دو عامل تعیین كننده یعنی : برداشتهای ذهنی ( شناخت ) و احساسات و عواطف است.

در ماهها و سالهای اول زندگی مجموعه اشكها و لبخندها و كششها و گریزهای كودكان ، حكایتگر چگونگی تشكیل برخوردها و نگرشهای مختلف در آنها نسبت به رفتارها ، ارزشها و آداب و ترتیب هاست.

هرگاه شناختی كه انسان نسبت به پدیده ها و مسائل  مختلف پیدا می كند ، توأم با احساسات ناخوشایند و نامطلوب باشد ، نتیجه ای جز به وجود آمدن نگرش یا آمادگی روانی منفی نخواهد داشت و برعكس زمانی كه این برداشت همراه با احساسات مطلوب باشد ، زمینه ی ایجاد نگرشی مثبت و مولد فراهم می آید.

به بیان دیگر نگرش و احساسی كه كودكان و نوجوانان نسبت به مسائل و پدیده های گوناگون پیدا می كنند پایه های نخستین رفتارها و شخصیت آنها را تشكیل می دهد.

بنابراین در تعلیم و تربیت به طور اعم ، و تربیت مذهبی به طور اخص بویژه در دوران كودكی و نوجوانی ، توجه به نقش خوشایندی احساس نسبت به امور مورد نظر ، بسیار مهم و تعیین كننده است .

كودكان و نوجوانان در یادگیری و كسب عادات مطلوب بیش از آن كه متأثر از زبان منطق و استدلال باشند ، وجودشان مملو از عواطف و احساسات بوده ، مستعد پذیرش مطالب از طریق زبان مهر و محبتند.

با ایجاد احساسات خوشایند در كودكان و نوجوانان ، زمینه یادگیری رفتارهای مطلوب ، پیدایش انگیزه های رشد ، همانند سازی و اتصاف به صفات الگوهای دلخواه فراهم می گردد.

ادامه دارد ...

كاربر محترم در قسمت بعدی می توانید مطلب مربوط به خانواده و احیاء و پرورش احساس مذهبی در كودكان را مطالعه نمایید.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.