تبیان، دستیار زندگی

استفاده از اسپری تنفسی هنگام روزه

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر استفاده از اسپری تنفسی، صرفا برای باز کردن راه تنفس بدون دارو باشد و یا همراه با دارویی باشد که پاشیده می شود، روزه را باطل نمی کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
اسپری تنفس


سوال:

حکم استفاده از اسپری تنفسی برای روزه دار چیست؟

پاسخ:

آیات عظام: امام و فاضل: اگر به صورت پودر گاز از راه دهان به ریه می رسد، چون بر استعمال آن أکل و شرب صدق نمی کند، مبطل روزه نیست؛ اما اگر به صورت بخار به حلق برسد، در صورت ناچاری استعمال آن، روزه صحیح است.
رهبری: اگر استفاده از وسیله مذکور، صرفا برای باز کردن راه تنفس بدون دارو باشد و یا همراه با دارویی باشد که پاشیده می شود، مضر به روزه نیست.
آیت الله سیستانی: اگر دارو را فقط وارد ریه و شش ها می کند و دارو وارد مری و معده نمی شود، روزه را باطل نمی کند.
آیت الله وحید: اگر مضطر بود استفاده کند ولی بنابر احتیاط واجب روزه را تا مغرب ادامه دهد و بنابر احتیاط واجب بعدا قضای آن را به جا آورد. پس اگر تا ماه رمضان سال بعد بتواند بدون استفاده از اسپری قضای آن را به جا آورد، باید همین کار را انجام دهد.
آیت الله صافی: چنانچه ناچار از استفاده آن در روز باشد، اشکال ندارد و روزه را بگیرد؛ لکن اگر قبل از ماه رمضان بعد، عارضه اش برطرف شود، بنابر احتیاط قضای روزه ها را نیز بگیرد و اگر تا ماه رمضان بعدی ادامه یافت، بنابر احتیاط برای هر روز یک کفاره بدهد و قضا ندارد.
آیت الله زنجانی: اگر به صورت مایع فرو ندهد، اشکال ندارد.
آیت الله نوری: استفاده از آن در حد ضرورت اشکال ندارد.
آیات عظام: مکارم و خویی: روزه باطل نیست.
آیت الله بهجت: اگر به صورت گاز رقیق باشد، روزه را باطل نمی کند، در غیر این صورت روزه باطل است.
آیت الله گلپایگانی: احتیاط آن است که استفاده نکند و اگر مضطر باشد، آن روز را امساک کند و قضای آن را به جا آورد و اگر پودر یا اسپری مذکور به صورت گاز به حلق برسد، موجب بطلان روزه نیست.
آیت الله تبریزی: اگر قبل از رسیدن به حلق به صورت هوا در بیاید، عمل مزبور روزه را باطل نمی کند.
آیت الله اراکی: احوط ترک آن است؛ مگر این که بخار غلیظ باشد.


منبع:
امام: استفتائات، ج 1، روزه، س 6 و 7؛ رهبری: کتاب احکام روزه، ص 76، س 186؛ سیستانی: استفتائات سایت، مبطلات روزه، س 22 و توضیح المسائل جامع، ج1، م 1989؛ وحید: کتاب منتخب احکام، س 118؛ صافی: استفتائات سایت، روزه، استفاده از اسپری تنفسی؛ زنجانی: کتاب احکام و  استفتائات روزه، س 25؛ نوری: هزار و یک مساله فقهی، ج 1، س 212 و ج 2، س 250؛ مکارم: استفتائات جدید، ج 1، س 285؛ بهجت: استفتائات، ج 2، س 2880؛ فاضل: جامع المسائل، ج 1، س 550 و 552؛ خویی: المسائل الشرعیه، ج 1، مسائل متفرقه در احکام روزه، س 30؛ تبریزی: استفتائات، ج 1، س 655 و 711؛ گلپایگانی: مجمع المسائل، ج 4، س 468؛ اراکی: استفتائات، ص 49، س 3، مفطرات.

منبع: رهروان ولایت
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.