تبیان، دستیار زندگی

ربات دنبال کننده نور

مقاومت نوری المانی الکترونیکی است.، که با تابش نور به آن مقاومتش تغییر می کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
قطعات مورد نیاز :
3 عدد مقاومت نوری(LDR)
3 عدد مقاومت 1 کیلو اهم
1 عدد میکروکنترلر PIC16F84A
4 عدد دیود 1N4007
سه عدد خازن 0.1 میکرو فاراد
دو عدد موتور 3 تا 5 ولت DC
1 عدد کریستال 4 مگا هرتز
1 عدد مقاومت 4.7 کیلو اهم
2 عدد خازن 22 پیکو فاراد
1 عدد آیسی ULN2803

مقاومت نوری
  مقاومت نوری المانی الکترونیکی است.، که با تابش نور به آن مقاومتش تغییر می کند.
تا قبل از تابش نور به آن جریانی از آن عبوی نخواهد کرد.در واقع در این حالت مقاومت زیادی دارد.هر چه میزان شدت نور بیشتر باشد مقدار مقاومت آن کمتر می شود.،درواقع مقدار مقاومت با تابش نور رابطه عکس دارد.به منحنی های روی فتوسل توجه کنید.میزان حساسیت فتوسل به طور مستقیم وابسته به تعداد این منحنی هاست.
ربات دنبال کننده نور

کریستال
این قطعه الکترونیکی جهت تولید پالس برای میکروکنترلر مورد استفاده قرار می گیرد.در شکل زیر کریستال 10 مگاهرتز را مشاهده می کنید.
ربات دنبال کننده نور

PIC16F84A
این میکرو کنترلر از ساده ترین انواع میکروکنترلر از لحاظ برنامه نویسی است .اما فوق العاده قدرتمند می باشد.زبان برنامه نویسی این میکروکنترلرغالبا زبان برنامه نویسی سی(C)برنامه نویسی بیسیک(BASIC)

برنامه نویسی پاسکال (PASCAL) میباشد.که شما می توانید با تهیه کمپایلر هر کدام از این زبان ها،با برنامه ای که به آن تسلط دارید.، اقدام به برنامه نویسی آن کنید.
برای کار با این میکروکنترلر احتیاج به پروگرامر خانواده گروه میکرو">PIC دارید.،به همراه کمپایلر زبان برنامه نویسی که به آن علاقه دارید.
ربات دنبال کننده نور

 نقشه مدار
ربات دنبال کننده نور

 برنامه میکروکنترلر
برنامه به زبان بیسیک نوشته شده است.،مقدار حساسیت و پاسخگویی فتوسل ها به منبع نوری هر لحظه در سه پورت RB1,RB2,RB3 بارگذاری می شود.میکرو کنترلر بر اساس این بارگذاری ها تصمیم گیری می کند .،و به سمت راست یا چپ منحرف می شود.
1: m var byte
2: l var byte
3: r var byte
4: m=portb.2
5: l=portb.1
6: r=portb.3
7: if m=1 and l=0 and r=0 then
8: high portb.6
9: high portb.7
10: endif
11: if r=0 and l=1 and (m=0 or m=1) then
12: high portb.7
13: low portb.6
14: endif
15: if l=0 and r=1 and (m=0 or m=1) then
16: high portb.6
17: low portb.7
18: endif
19: if m=0 and l=0 and r=0 then
20: low portb.6
21: low portb.7
22: endif
23: if m=1 and l=1 and m=1 then
24: high portb.6
25: high portb.7
26: endif
 توضیحات مدار
همانطور که در نقشه می بینید.،یک پایه فتوسل ها به تغذیه 5 ولت ویک پایه دیگر آن به ورودی های RB1,RB2,RB3از میکروکنترلر متصل است.پایه های فتوسل که به ورودی میکروکنترلر متصل است از همان اشتراک با مقاومت 1 کیلو اهم به منفی منبع تغذیه نیز متصل می شود.،هرچه قدر مقدار این مقاومت بیشتر باشد جریان کمتری از طریق آن به منفی می رود.،و حساسیت بیشتری از فتوسل را میکرو دریافت می کند.،به طور مثال اگر شما مقاومت 1 مگا اهم به بالا قرار دهید حتی با نور محیط نیز ربات حرکت خواهد کرد.، و هر چه قدر مقدار مقاومت کم شود.،حساسیت ربات کمتر می شود.،و برای حرکت ربات می بایست منبع نوری را به فتو سل بیشتر نزدیک کرد.،از سه عدد سنسور یکی را در جلوی مدار یکی را سمت چپ ویکی دیگر را سمت راست برد خود قرار دهید.هر بار که منبع نوری مثل چراغ قوه را به سمت جلوی مدار خود می گیرید ربات به سمت جلو حرکت می کند در این حالت هر دو موتور کار می کنند.، اگر منبع نوری را به سمت چپ یا راست منحرف کنید ربات به سمت چپ و راست ،در واقع در هر سمتی که منبع نوری باشد منحرف می شود

مطالب مرتبط:
ساخت ربات نوریاب - جلسه اول
ساخت ربات نوریاب - جلسه دوم
ساخت ربات نوریاب
 
منبع: http://www.roboeq.ir