تبیان، دستیار زندگی

تصاویر مراسم اختتامیه کمیته دستگاه ها و نهادهای نمایشگاه قرآن

شامگاه دیروز جمعه ۱۱ خرداد ماه به دلیل تقارن با لیالی قدر بخش دستگاه ها و موسسات نمایشگاه قرآن به کار خود پایان داده و برترین های این بخش معرفی و تجلیل شدند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : هومن بهلولی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
اختتامیه کمیته دستگاه ها و نهادهای نمایشگاه قرآن
اختتامیه کمیته دستگاه ها و نهادهای نمایشگاه قرآن
اختتامیه کمیته دستگاه ها و نهادهای نمایشگاه قرآن
اختتامیه کمیته دستگاه ها و نهادهای نمایشگاه قرآن
اختتامیه کمیته دستگاه ها و نهادهای نمایشگاه قرآن
اختتامیه کمیته دستگاه ها و نهادهای نمایشگاه قرآن
اختتامیه کمیته دستگاه ها و نهادهای نمایشگاه قرآن
اختتامیه کمیته دستگاه ها و نهادهای نمایشگاه قرآن
اختتامیه کمیته دستگاه ها و نهادهای نمایشگاه قرآن
اختتامیه کمیته دستگاه ها و نهادهای نمایشگاه قرآن
اختتامیه کمیته دستگاه ها و نهادهای نمایشگاه قرآن
اختتامیه کمیته دستگاه ها و نهادهای نمایشگاه قرآن
اختتامیه کمیته دستگاه ها و نهادهای نمایشگاه قرآن
اختتامیه کمیته دستگاه ها و نهادهای نمایشگاه قرآن