تبیان، دستیار زندگی

شرح اصطلاحات اصولی؛

آشنایی با اصطلاح خبرحسن

خبر حسن، خبری است که سند آن متصل به معصوم بوده و همه راویان سند، امامی و مورد مدح باشند، ولی مدح و توصیف آن‌ها به وسیله الفاظی صورت گرفته که از آن ها توثیق فهمیده نشود، مانند: « کان من اصحابنا» یا «لا بأس به» یا «له اصل».
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
خبرحسن
خبر حسن
به خبر دارای راویان امامی مذهب و ممدوح خبر حسن گفته می‌شود.

تعاریف خبر حسن
۱- خبر حسن، به خبر واحدی گفته می‌شود که همه راویان آن امامی، ولی همه یا بعضی از آنان ممدوح می‌باشند؛ یعنی نه مذمت مورد قبولی در باره آن‌ها وارد شده و نه عدالتشان ثابت شده است. برای تحقق خبر حسن، اگر بعضی از راویان ممدوح باشند، لازم است بقیه راویان عادل باشند. [۱][۲][۳]

۲- خبر حسن، خبری است که سند آن متصل به معصوم بوده و همه راویان سند، امامی و مورد مدح باشند، ولی مدح و توصیف آن‌ها به وسیله الفاظی صورت گرفته که از آن ها توثیق فهمیده نشود، مانند: « کان من اصحابنا» یا «لا بأس به» یا «له اصل».

ارکان خبر حسن
ارکان خبر حسن عبارت است از:
الف- سند روایت متصل به معصوم باشد.

ب- همه راویان امامی باشند.

ج- اتصال سند، اتصال حقیقی باشد نه ظاهری؛ بنا براین، به خبر معلل ـ خبری که در سند آن خلل باشد ـ خبر حسن، اطلاق نمی‌شود.

د- بر عدالت راویان سند تنصیص نشده باشد، زیرا در صورت ثبوت عدالت، تحت عنوان خبر صحیح آورده می‌شود. [۴][۵][۶]

عمل به خبر حسن
همه علمای شیعه و اهل سنت به خبر حسن عمل می‌کنند، به ، جز ابوحنیفه و پیروان او که تنها خبر متواتر را حجت می‌دانند. [۷]


پانویس
ـــــــــــــــــــــــ
۱. ↑ معالم الدین و ملاذ المجتهدین، شهید ثانی، ص۲۱۶.
۲. ↑ فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۱۹۸.
۳. ↑ الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ایروانی، محمدباقر، ج۲، ص۵۲.
۴. ↑ منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص۱۱۴و۱۶۶.
۵. ↑ قوانین الاصول، قمی، ابوالقاسم، ج۱، ص۴۸۳.
۶. ↑ المحکم فی اصول الفقه، الحکیم، سیدمحمدسعید، ج۳، ص۲۸۷.
۷. ↑ مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص۱۶۸.
منبع: وبسایت ویکی فقه