تبیان، دستیار زندگی
صراحت و قاطعیت قرآن نمونه ایی از صراحت قرآن اعجاز قرآن از نظر علوم روز اعجاز قرآن از نظر پیشگویی های صریح اعجاز قرآن از نظر هماهنگی آیات صراحت و قاطعیت قرآن همه از صراحت لهجه یك گوینده لذت می برند زیرا حقایق را بدون هر گونه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معجزه اعجاز (قسمت 2)

صراحت و قاطعیت قرآن

نمونه ایی از صراحت قرآن

اعجاز قرآن از نظر علوم روز

اعجاز قرآن از نظر پیشگویی های صریح

اعجاز قرآن از نظر هماهنگی آیات

صراحت و قاطعیت قرآن

همه از صراحت لهجه یك گوینده لذت می برند زیرا حقایق را بدون هر گونه تحریف و پیرایه بیان می كند. صراحت لهجه غالباً از یكنوع شهامت آمیخته با ایمان حكایت می كند كه گوینده در سایه آن حقایق را آنچنان كه هست تشریح می نماید.

یكی از امتیازات بزرگ قرآن، همین صراحت و قاطیعت است كه به شكلهای مختلف در لابلای آن خودنمائی می كند.

نمونه ایی از صراحت قرآن

قرآن گاهی برای مجسم ساختن ضعف و ناتوانی بتها با آنهمه شكوه و جلال قلابی كه داشتند می گوید:

« تمام خدایان شما اگر اجتماع كنند حتی از آفریدن یك مگس عاجزند و اگر مگس چیزی از آنها برباید قدرت بازگرفتن آن را ندارند.» حج، 73

البته شاید، این نمونه در نظر بعضی ساده جلوه كند، اما اگر عظمت و شكوه خاصی را كه بتها به عنوان خدایان مقدس در افكار عمومی آن محیط داشتند، در نظر مجسم كنیم، خواهیم دانست كه این صراحت چقدر ارزنده بوده است.

اعجاز قرآن از نظر علوم روز

1. جاذبه ی زمین

قرآن، هزار و اندی سال قبل از نیوتن از جاذبه ی زمین خبرداده است:

« زمین را جذب كننده آفریدیم.» مرسلات/ 25

در دهها تفسیر كه پیش از ولادت نیوتن نوشته شده،  تصریح گردیده، كه (كِفات) به معنای جذب كردن است.

2. حركت انتقالی زمین [ گردش زمین به دور خورشید]

قرآن در حدود هزار سال پیش از گالیله كه با نظر خود زمین را از مركزیت جهان هستی در آورد به صراحت گفته است: « به كوهها نگاه می كنی، خیال می كنی كه در یك جا ایستاده اند، د رحالیكه مانند ابرها درحركتند.» نمل/ 88

قرآن كریم در این مورد اشارات فراوانی دارد و از زمین با تعبیراتی مثلِ گهواره (طه / 53) و شتر راهوار ( ملك/15) یاد كرده است.

3. انبساط عالم

قرآن، 13 قرن پیش از ولادت 0لومتر)، از انبساط عالم خبر داده است: « آسمان را به قدرت خود آفریدیم و هر لحظه، آن را گسترش می دهیم.» ( ذاریات/ 47)

4. ستونهای نامرئی ( جوّ كره ی زمین)

قرآن در مورد این ستونها می فرماید: « خداوند آسمان را بدون ستونی كه آن را ببینید،  برافراشت.» رعد/ 2 - لقمان / 10

هنگامی كه از امام رضا « علیه السلام» پرسیدند: مگر آسمان ستون دارد؟ فرمود: بله، در آنجا ستونهایی است كه شما نمی بینید. شیخ طوسی هزار سال پیش در تفسیر خود فرموده است:

قرآن نگفته ( بدون ستون)، بلكه فرموده است: (بدون ستون مرئی)

تفسیر تبیان؛ ج 6، ص 213

5. حركت ستارگان

زمانی كه دانشمندان به پیروی از هیئت بطلمیوس، همه ی ستاره ها و سیاره ها را ثابت می دانستند، قرآن، با تعبیر « حركت در مداری شناور» از آنها یاد كرده است. انبیاء/33

6. حركت خورشید

درعصری كه همه، خورشید را ثابت می دانستند، قرآن فرموده است:

« خورشید به سوی آرامگاه خودش د رحركت است.» یس / 38

7. زوجیت گیاهان

« (لینه) گیاه شناسِ سوئدی، در اواسط قرن18 میلادی كشف كرد كه در گیاهان نیز جنس نر و ماده وجود دارد، اما این موضوع، محافل كلیسا را خشمگین ساخت و كتابهای او را به عنوان كتب ضلال معرفی كردند.» دانستیهای جهان علم ص 241 .

اما قرآن، در بیش از ده آیه از زوجیت گیاهان بحث كرده است. مثلاً : شعرا/ 7 – لقمان/10 « و از آسمان آبی فرو فرستادیم و به وسیله ی آن جفتهایی از گیاهان گوناگون رویاندیم.»

8. تسخیر فضا

قرآن كریم، 14 قرن پیش از آنكه ( یوری گاگارین) هوس سفر فضایی را در سر بپروراند، از سفر فضایی بحث كرده و نوید موفقیت داده است.

9. موجودات زنده در جهان بالا

بشر امروز در كُرّاتِ دیگر به جستجوی موجود زنده می پردازد و تاكنون اطلاعات قانع كننده ایی بدست نیاورده است، در صورتی كه قرآن 15 قرن قبل، به صراحت از وجود موجودات زنده در آنجا، خبر داده است: « از نشانه های قدرت خدا، آفرینش آسمان و زمین و پراكندن جنبده در آن دو می باشد.» شوری 29

10. همبستگی آسمان و زمین

ساختمان آفرینش از (گاز) تشكیل شده و سپس به (سدیم) تقسیم گردید و یكی از نتایج این تقسیم منظومه شمسی ما می باشد.

یكی از بهترین دلائلی كه می رساند این كرات همبستگی داشته اند، این است كه در خورشید بیش از 67 عنصر وجود دارد كه عین آن عناصر در زمین نیز دیده می شود.

همچنین، عناصر سنگهای آسمانی كه از آسمان داخل زمین می شوند، همان عناصری است كه ساختمان زمین را در بر گرفته است.

خداوند این همبستگی را در قرآن كریم بیان فرموده است:

« آسمان و زمین قبلاً به هم متصل بودند و ما آنها را از همدیگر جدا كردیم.» انبیاء / 30

11. توده های گاز

دكتر ونول لاتیمار، آسمان شناس معروف می گوید:

« زمین و ستارگانِ دیگر، از توده های ابری، تكوین یافته اند و این ابر از ذرات سختی پدید آمده كه حجمش 10 هزار برابر از حجم كره ی زمین بزرگتر بود.»

قرآن این حقیقت را به این صورت بیان فرموده است:

«خداوند اراده كرد خلق كند آسمان را، حال آن كه آسمان، توده ی گاز و دود بود.» فصلت / 11

12. برخورد الكتریسیته

(فرانكلین) ثابت كرد كه ابرها دارای بار الكتریسیته هستند و همان طوری كه منفی و مثبت همدیگر را جذب می كنند، منفی با منفی و مثبت با مثبت، همدیگر را دفع می كنند و این دفع كردن باعث می شود ابرها از هم دور شوند، لكن خداوند، بوسیله ی بادها، ابرها را به هم نزدیك می سازد تا منفی و مثبت همدیگر را جذب كرده و تولد باران نمایند.

این مطلب در قرآن كریم بیان شده است:

« آیا نمی بینی خداوند، ابرها را به آسانی  حركت می دهد، بعد آنها را به هم تركیب می نماید، سپس بر روی هم انباشته می كند، آنگاه باران را از لابلای آنها خارج می سازد.»

نور/ 43

13. نبودن اكسیژن در بالای جو

از جمله روشهای تربیتی قرآن این است  كه،  با بیان « مثل » زمینه را برای تعلیم اصول عقاید، آماده می كند.

امروز ثابت شده كه هر اندازه انسان به سمت آسمان برود، هوا رقیق تر شده و در اثر نبودن اكسیژن، تنفس مشكل می گردد.

قرآن این مطلب را در قالب مثال بیان فرموده است:

« پس خداوند، كسی را كه می خواهد هدایت نماید، سینه ی او را برای پذیرفتن اسلام باز می كند و كسی را كه گمراه می نماید، سینه ی او را تنگ می كند و در فشارقرار می دهد، مانند كسی كه به آسمان می رود. »     انعام 125

15.كروی بودن زمین

در قرآن آیاتی وجود دارد كه تنها با مسئله ی كروی بودن زمین تطبیق می كند، از جمله: « به آن جمعیت كه تضعیف شده بودند، مشرقها و مغربهای پر بركت زمین را ، ارث دادیم.»         اعراف  / 137

این تعبیر تنها  با  كروی  بودن زمین  می سازد،  زیرا  اگر فرض بگیریم كه زمین  مسطح  است،  در این صورت  یك  مشرق و یك مغرب بیشتر نخواهد داشت ؛ اما اگر زمین را كروی فرض نمائیم، هر نقطه ایی از زمین برای نقاط شرقی آن، (غرب) خواهد بود و برای نقاط غربی آن، (شرق) خواهد بود.

اعجاز قرآن از نظر پیشگوئیهای صریح

قرآن در موارد متعدد، خبرهایی را از آینده بیان كرده كه به چند نمونه اشاره می كنیم:

1.شكست رومیان و پیروزی مجدد آنها

« رومیها، در نزدیكترین سرزمین [به جزیرة العرب] مغلوب شدند، ولی بزودی پیروز خواهند شد، چند سال بیشتر طول نمی كشد... در آن روز مؤمنان از نصرت الهی [و پیروزی كه نصیب خودشان نیز خواهد شد] خوشحال می شوند... وعده ی الهی هیچگاه تخلف نمی پذیرد.»     روم/ 6 تا1

در این آیات چند موضوع پیشگویی شده است:

الف) خبر از پیروزی قطعی رومیان (وهم من بعد غلبهم سیغلبون)

ب) خبر از پیروزی مسلمانان بر كفار، در همان زمان (و یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله)

ج) این حادثه ضمن چند سال آینده بوقوع خواهد پیوست (فی بضع سنین)

هنوز نُه سال نگذشته بود كه این حوادث اتفاق افتاد، رومیان در نبرد دیگری بر ایرانیان پیروز شدند و همزمان با آن، در روز جنگ بدر پیروزی مسلمانان بر دشمنان آشكار گردید.

2.پیش بینی فتح مكه و پیروزی دیگر همزمان با آن

« ... قطعاً داخل مسجد الحرام، در حالِ امنیت و آرامش خواهید شد... و غیر از آن پیروزی نزدیك [دیگری] نصیب شما خواهد گردید.»    فتح / 27

لازم به ذكر است، منظور از « پیروزی نزدیك»،  فتح قلعه های خیبر است.

3.پیش بینی  پیروزی در جنگ با وجود مشكلاتِ فراوان

« به خاطر  بیاورید زمانی را كه خداوند به شما وعده می داد كه بر یكی از دو طایفه پیروز خواهید شد و شما دوست می داشتید طایفه ی غیر مسلح برای شما باشد...»  انفال – 8

نكته: آیا این پیروزی قابل پیش بینی بود؟

با توجه به وضع ظاهری، این موضوع قابل پیش بینی نبود، زیرا:

الف) مسلمانان به قصد جنگ حركت نكرده بودند  و تجهیزات كافی نداشتند.

ب) تعداد سربازان دشمن را 950 نفر با 100 اسب و 700 شتر نوشته اند، در حالی كه سربازان اسلام 313 نفر بودند با 2 اسب و 70 شتر.

4.این مرد هرگز مسلمان نخواهد شد!

« نابود باد  دستهای ابولهب و خود او، هرگز مال او، او را نجات نخواهد داد، به زودی در آتشی سوزان وارد خواهد شد.»  لهب / آیات 3-1

قرآن بیان می كند كه (ابولهب)  هرگز ایمان نخواهد  آورد، زیرا می فرماید: ( او به زودی در آتش داخل می شود ) و این معنی گواه بر عدم ایمان او در آینده است و همچنین همه مورخان نوشتند سرانجام چنین شد و پیش از آنكه ایمان بیاورد، از دنیا رفت.

اعجاز قرآن از نظر هماهنگی آیات

كتابی كه در طول 23 سال، در شرایط و حالات گوناگون و متفاوت شكل گرفته، كتابی كه یك زمان [همچون زمان پیامبر در مكه] زبان یك ملت اقلیت محروم و تحت فشار بوده، و زمان دیگری [همچون زمان پیامبر د رمدینه] نماینده افكار یك اكثریت پیروز محسوب می شده، كتابی كه آورنده آن مردی درس نخوانده بوده كه در یك محیط عقب افتاده و تاریك پرورش یافت، و از همه بالاتر كتابی كه درباره  موضوعات  كاملاً  متنوع  سخن می گوید،  و مانند كتابهای معمولی كه تنها یك بحث اجتماعی یا سیاسی،  یا  فلسفی  و ... را  تعقیب می كنند،  نیست؛ بلكه گاهی در مورد توحید و صفات خدا،  و گاهی درباره ی امتهای پیشین و ... بحث   می كند.

به گفته ی دكتر گوستاو لوبون، « قرآن كتاب آسمانی مسلمانان منحصر به تعالیم و دستورهای مذهبی تنها نیست، بلكه دستورهای اجتماعی وسیاسی مسلمانان نیز در آن درج است.»

چنین كتابی با این مشخصات، عادتاً ممكن نیست، خالی از تضاد و تناقض باشد.

خود قرآن نیز به این حقیقت اشاره می نماید:

« آیا در قرآن نمی اندیشند، اگر از ناحیه ی غیر خدا بود، اختلافات فراوانی در آن می یافتید.»  نساء/ 82

*****

مطالب فوق بر گرفته از كتب زیر می باشد:

1. قرآن و آخرین پیامبر خدا، آیت الله مكارم شیرازی « حفظه الله تعالی علیه»

2. اعجاز قرآن ، علامه طباطبایی « رحمة الله علیه»

3. رسالت قرآن در عصر فضا، سید عبدالكریم حجازی