تبیان، دستیار زندگی

روزه و مسواک با خمیر دندان

مسواك زدن در حال روزه به شرطی که از فرو رفتن آب دهان جلوگیرى شود؛ اشکال ندارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مسواک

سوال:

آیا مسواك كردن با خمیر دندان، در حال روزه اشكال دارد؟

پاسخ:

خیر؛ مسواك زدن در حال روزه اشكال ندارد؛ ولى باید از فرو رفتن آب دهان جلوگیرى شود.

منبع: امام، استفتاءات، ج 1، روزه س 11 ؛ العروة الوثقى، ج 2، المفطرات، الثانى.

غذای لای دندان و لزوم مسواک برای روزه دار

طبق نظر مقام معظم رهبری، اگر روزه دار بداند در روز چیزى از غذای مانده در لای دندان در طی روز فرو مى رود، باید دندان خود را خلال یا مسواك كند.

سوال:

كسى كه مى داند یا احتمال مى دهد، در روز غذاى باقى مانده در لاى دندان فرو برده مى شود، آیا لازم است هنگام سحر خلال یا مسواك كند؟

پاسخ:

آیات عظام: خامنه اى و نورى: اگر در حد احتمال باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر بداند در روز چیزى از آن فرو مى رود، باید دندان خود را خلال یا مسواك كند و اگر انجام ندهد و چیزى از آن فرو رود، روزه اش باطل مى شود و اگر فرو نرود، بنابر احتیاط واجب، باید قضاى آن را به جا آورد. [1]
آیات عظام: سیستانى و صافى: اگر در حد احتمال باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر بداند در روز چیزى از آن فرو مى رود، باید دندان خود را خلال یا مسواك كند و اگر انجام ندهد، روزه اش باطل مى شود (هر چند چیزى از آن فرو نرود). [2]
آیت الله مكارم: اگر در حد احتمال باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر بداند در روز چیزى از آن فرو مى رود، بنابر احتیاط واجب، باید دندان خود را خلال یا مسواك كند و اگر انجام ندهد و غذا فرو رود، روزه را تمام كند و بعد از ماه رمضان قضا نماید. [3]
آیت الله وحید: اگر در حد احتمال باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر مطمئن باشد در روز چیزى از آن فرو مى رود، باید دندان خود را خلال یا مسواك كند و اگر انجام ندهد و چیزى از آن فرو رود، روزه اش باطل مى شود. [4]

پی نوشت:
[1]. توضیح المسائل مراجع، م 1578 ؛ آیت الله خامنه اى، اجوبة الاستفتاءات، س 764.
[2]. توضیح المسائل مراجع، م 1578 و آیت الله سیستانى، تعلیقات على العروة ، ج 2، المفطرات، م 1.
[3]. آیت الله مكارم، توضیح المسائل مراجع، م 1578.
[4]. آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 1586.


منبع : رهروان ولایت
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.