تبیان، دستیار زندگی
با این ابزار شما می توانید 6 نمودار مختلف را مشاهده کنید. هر نمودار یکی از ویژگی های ضلع ، طول قطر، محیط یا مساحت مربع را نمایش می دهد. وقتی که اندازه ی مربع تغییر می کند، نمودارها با نقطه هایی در طول محور های افقی یا عمودی ظاهر می شوند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نمودار های مربع

نمودار های مربع

توضیح اولیه

با این ابزار شما می توانید 6 نمودار مختلف را مشاهده کنید. هر نمودار یکی از ویژگی های ضلع ، طول قطر، محیط یا مساحت مربع را نمایش می دهد. وقتی که اندازه ی مربع تغییر می کند، نمودارها با نقطه هایی در طول محور های افقی یا عمودی ظاهر می شوند.

روش کار:

روی یکی از نمایش نمودار ها (Show Graf) کلیک کنید تا مجموعه ی مشخصی از داده ها تعیین شود. نقطه ای روی صفحه ظاهر خواهد شد که مکان آن با تغییر اندازه ی مربع، تغییر خواهد کرد.

نقطه ی C یا D را با ماوس جابجا کنید تا اندازه ی مربع تغییر کند.

برای پاک کردن رد پای نقطه ها از روی نمودار، روی علامت  در گوشه ی راست پایین صفحه کلیک کنید. توجه کنید که این علامت پس از این که یک رد پا روی نمودار کشیده شد، ظاهر می شود و وقتی صفحه خالی است، وجود ندارد.

نقطه ی قرمزی که در مبدأ مختصات است، برای تغییر اندازه ی شبکه ی شطرنجی به طور هماهنگ، قابل جابجا کردن است. (این کار را باید پیش از رسم نمودار ها یا پس از پاک کردن همه ی نمودارها از روی صفحه انجام دهید.)

برای دیدن این مدلسازی روی نمایش مدلسازی کلیک کنید و فایل مورد نظر را دانلود کنید و 01 را اجرا کنید.
نمودار های مربع

مترجم: نیوشا حکمی