تبیان، دستیار زندگی
کلاسی که خوب آرایش و سازمان دهی شده باشد، محل خوبی برای درس دادن و یاد گرفتن می شود، به کمک نکات زیر، کارایی محیط تدریس تان را ارزیابی کنید!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یک محیط کلاسی خوب

مدرسه

کلاسی که خوب آرایش و سازمان دهی شده باشد، محل خوبی برای درس دادن و یاد گرفتن می شود، به کمک نکات زیر، کارایی محیط تدریس تان را ارزیابی کنید!

 1. چیدمان کلاس بازتابی از نحوه و سبک تدریس شماست. مثلاً اگر تدریس شما شامل مقدار زیادی کار گروهی باشد، آیا بچه ها را دور میزگرد می نشانید یا در ردیف میز تحریرها؟
 2. محیط فیزیکی بازتابی از شما و شخصیت شماست در نهادن مهر شخصی تان بر اتاق با گیاهان، تابلوها ، فرش ها ، پوسترها و غیره تردید نکنید.
 3. وسایلی که مدام استفاده می شوند، در دسترس همه قرار دارند. این کار باعث کاهش تاخیرها، مزاحمت ها و قاطی کردن می شود.
 4. شما احتیاط های ایمنی لازم را انجام می دهید؟
 5. نواحی پر رفت و آمد خلوت هستند؟
 6. وسایل علوم و هنر به خصوص آنها که تیز یا سمی هستند در جای امنی قرار داده شده اند؟
 7. وسایل شکستنی در محل امنی نمایش داده یا گذاشته شده اند؟
 8. جایی برای گذاشتن وسایل بچه ها تهیه شده است؟
 9. پریز برق کافی و ایمن وجود دارد؟
 10. جلوی درها و پنجره ها سد نشده است؟
 11. اگر در کلاس فرش هست، فرش باعث لیز خوردن بچه ها نمی شود؟
 12. کلاس شما برای نیازهای محیطی شخصی بچه ها مناسب است؟ فاکتورهایی مثل حرارت، نور و سر و صدا روی بچه ها آثار مختلفی دارد و یادگیری شان را تغییر می دهد، در کلاس محیط های پر نور و کم نور داشته باشید و به بچه ها کمک کنید تا متناسب با دمای مورد نظرشان لباس بپوشند.
 13. دکوراسیون کلاس به بچه ها هیجان و انرژی برای یادگیری می دهد.

روش ها و رویه های کلاسی

رویه ها ستون اصلی زندگی روزمره کلاسی هستند. ببینید که آیا سیستم شما به داشتن کلاس راحت کمک می کند یا نه؟

 1. دانش آموزان می توانند رویه های کاری شما را بفهمند و دنبال کنند؟
 2. قبل از انتظار داشتن از بچه ها ، به آنها اجازه می دهید تا رویه ها را تمرین کنند؟
 3. شما برای کلاس تان قانون های رفتاری کلی وضع کرده اید؟
 4. قانون ها را درمعرض دید همه قرار داده اید؟ یک کپی از قانون ها را به خانه بچه ها فرستاده اید؟
 5. قانون های تان تا حد ممکن روشن و مشخص هستند؟
 6. تعداد قانون های تان اندک و محدود است؟

مولف

ساناز فرهنگی