تبیان، دستیار زندگی

شرح اصطلاحات فقهی؛

آشنایی با اصطلاح برائت رحم

نوشتاری که پیش روست توضیحی است پیرامون مسأله ی فقهی برائت رحم؛ برائت رَحِم به معنای پاک بودن رحم، از حمل و باردار نبودن است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
فقه
برائت رحم
برائت رَحِم به معنای پاک بودن رحم، از حمل و باردار نبودن است.

عدّه زن مطلّقه واستبراء کنیز
در شریعت مقدس اسلام، براى زنى که طلاق داده شده، عده و براى کنیز ى که مالک، قصد فروش او را دارد استبراء، مقرّر شده است.

سبب لزوم عدّه و استبراء
سبب لزوم عدّه و استبراء، آگاهى یافتن از برائت رحم از حمل، عنوان شده است؛ ازاین‌رو، مطلقه اگر یائسه باشد یا قبل از آمیزش، طلاق داده شود، عدّه ندارد.

منظور از برائت رحم در نظر فقها
فقها برائت رحم را در عدّه، حکمت و در استبراء، علت حکم، دانسته‌اند؛ بدین جهت در فرض آمیزش، با علم به باردار نبودن کنیز، استبراء، لازم نیست؛ [۱] برخلاف عدّه که در هر صورت بر زن لازم است. [۲][۳]


ــــــــــــــــــــــــ
پانویس
۱. ↑ جواهر الکلام ج۲۴، ص ۲۰۲.
۲. ↑ مسالک الافهام ج۹، ص ۲۷۲.
۳. ↑ جواهر الکلام ج۳۲، ص ۲۱۲.


منبع:‌ وبسایت ویکی فقه