تبیان، دستیار زندگی

شرح اصطلاحات فقهی؛

آشنایی با اصطلاح رکعت

مجموع قیام، رکوع و سجود را رکعت گویند. از عنوان رکعت در باب صلات سخن گفته‌اند.در تحقق رکعت به قیام، رکوع و دو سجده تا برداشتن پیشانی از سجده دوم، شک و اختلافى نیست؛ لیکن به کمتر از آن اختلاف است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
فقه
رکعت
مجموع قیام، رکوع و سجود را رکعت گویند. از عنوان رکعت در باب صلات سخن گفته‌اند.

تحقق رکعت
در تحقق رکعت به قیام، رکوع و دو سجده تا برداشتن پیشانی از سجده دوم، شک و اختلافى نیست؛ لیکن به کمتر از آن اختلاف است. مجموع افعال از قیام تا برداشتن سر از سجده دوم؛ مجموع افعال از قیام تا اتمام ذکر واجب سجده دوم؛ مجموع افعال از قیام تا گذاشتن پیشانى بر محل سجود در سجده دوم و مجموع افعال از قیام تا رکوع، چهار قول در مسئله است. قول نخست، مشهور است. [۱][۲]

شک در دو رکعت اول
هرگاه متعلق شک در نماز، دو رکعت نخست باشد، شرط صحّت شک و عدم وجوب اعاده نماز، وقوع آن پس از اکمال دو رکعت است و در صورت عروض شک پیش از اکمال رکعت دوم، نماز باطل مى‌شود؛ لیکن در اینکه اکمال رکعت به چه چیز تحقق مى‌یابد اختلاف است که بدان اشاره شد. [۳][۴][۵]

درک یک رکعت از آخر وقت
درک یک رکعت از آخر وقت، به منزله درک تمامى رکعات نماز در وقت است. بنابر این، کسى که تنها به اندازه یک رکعت، زمان دارد، باید نماز را به نیّت ادا بگزارد. در اینکه ادراک رکعت با چه چیز تحقق مى‌یابد، اختلاف یاد شده در این جا نیز جارى است. [۶][۷][۸]

پیوستن به جماعت در رکوع
بنابر قول مشهور، پیوستن به جماعت و اقتدا به امام در حال رکوع، ادراک یک رکعت به شمار مى‌رود. [۹]


ــــــــــــــــــ
پانویس
۱. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۹، ص۲۲۶-۲۲۷
۲. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۲، ص۳۳۷-۳۴۰.
۳. ↑ عاملی، محمد بن مکی، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، ج۴، ص۸۰.
۴. ↑ موسوی عاملی، محمد، مدارک الأحکام، ج۴، ص۲۵۷.
۵. ↑ حسینی عاملی، جواد، مفتاح الکرامة، ج۶، ص۱۵۱۹.
۶. ↑ مصابیح الظلام، ج۵، ص۵۱۵-۵۱۸.
۷. ↑ قمی، ابوالقاسم، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۸۸.
۸. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۷، ص۲۵۷.
۹. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۱۴۶


منبع: خبرگزاری رسمی حوزه