تبیان، دستیار زندگی

شرح اصطلاحات فقهی؛

آشنایی با اصطلاح ذوق عسیله

اصظلاح یاد شده از روایات مربوط به حلال شدن زن سه طلاقه بر شوهر اوّل گرفته شده است. «عُسَیله» تصغیر «عَسَلَه» به معنای تکه‌ای از عسل است؛ عنوان یاد شده در باب طلاق به کار رفته استو
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
فقه
ذوق عسیله
چشیدن لذّت آمیزش را ‌ذوق عُسَیلَه گویند. عنوان یاد شده در باب طلاق به کار رفته است.

ذوق عسیله در لغت و اصطلاح
عنوان یاد شده از روایات مربوط به حلال شدن زن سه طلاقه بر شوهر اوّل گرفته شده است. «عُسَیله» تصغیر «عَسَلَه» به معنای تکه‌ای از عسل است. بسیاری از لغویان و فقها تعبیر یاد شده را کنایه از چشیدن لذّت آمیزش دانسته‌اند. برخی نیز عسیله را به نطفه معنا کرده و تعبیر را کنایه از چشیدن لذت انزال دانسته‌اند. [۱][۲]

شرط تحقق ذوق عسیله
نزدیکی کردن مُحَلّل با زن سه طلاقه در قُبُل به اندازۀ ختنه‌گاه شرط حلال شدن زن بر شوهر اوّل است و آمیزش در دُبُر یا کمتر از ختنه‌گاه در قُبُل کفایت نمی‌کند. برخی در تحقق «ذوق عسیله» به صرف دخول به اندازۀ ختنه‌گاه- بویژه اگر عنوان یاد شده کنایه از چشیدن لذّت انزال باشد- خدشه کرده‌اند. [۳][۴][۵][۶]


ــــــــــــــــــــــــ
پانویس
۱. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، واژه «عسل» ج۱۱، ص۴۴۴.
۲. ↑ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، واژۀ «عسل» ج۳، ص۱۸۱.
۳. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۵، ص۴۹۷.
۴. ↑ طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۱۰۱-۱۰۲.
۵. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۶۰-۱۶۱.
۶. ↑ خوانساری، احمد، جامع المدارک، ج۴، ص۵۳۵.  منبع: وبسایت ویکی فقه