تبیان، دستیار زندگی

شرح اصطلاحات فقهی؛

آشنایی با اصطلاح دامغه

دامغه از جراحات سر می‌باشد جراحتی که پرده مغز را شکافته و به مغز رسیده است. از این اصطلاح در باب های قصاص و دیات سخن رفته است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
فقه
دامغه
دامغه از جراحات سر می‌باشد.‌ از آن در باب قصاص و دیات سخن رفته است.

معنی دامغه
دامغه جراحتی که پرده مغز را شکافته و به مغز رسیده است.


احکام دامغه

← دامغه در قصاص
از آنجا که در جنایت دامغه زنده ماندن مجنیّ علیه بسیار بعید می‌نماید فقها دامغه را از مراحل هشت گانه شجاج (جراحت سر و صورت) به شمار نیاورده‌اند. با مرگ مجنیّ علیه بر اثر دامغه و عمدی بودن جنایت، قصاص با وجود شرایط آن ثابت است. در صورت زنده ماندن وی تنها دیه ثابت است و قصاص- به دلیل خطر داشتن برای جان جنایتکار- جاری نمی‌شود. [۱][۲]

← دامغه در دیات
اگر مجنیّ علیه بر اثر دامغه بمیرد، دیه آن دیه کامل است؛ امّا اگر زنده بماند، در اینکه دیه آن همانند دیه مأمومه یک سوم دیه نفس است [۳][۴] یا جانی علاوه بر آن باید ارش بپردازد، اختلاف است. [۵][۶][۷]

ــــــــــــــــــــــ
پانویس
۱. ↑ جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۳۶-۳۳۷.
۲. ↑ جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۵۵.
۳. ↑ کتاب السرائر، ج۳، ص۴۰۷.
۴. ↑ الجامع للشرائع، ص۶۰۰.
۵. ↑ الروضة البهیة، ج۱۰، ص۲۷۴.
۶. ↑ جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۳۶.
۷. ↑ تفصیل الشریعة (الدیات)، ص۲۵۸.منبع: وبسایت ویکی فقه