تبیان، دستیار زندگی

شرح اصطلاحات فقهی؛

«آشنایی با اصطلاح دادخواهی»

نوشتاری که پیش روست تبیینی است از اصطلاح فقهی دادخواهی؛ دادخواهى یا تحاکم و ترافع‏، در اصطلاح به طرح دعوا در دادگاه براى احقاق حق گفته میشود؛ عنوان یاد شده در باب قضاء به كار رفته است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مدرسه فقه
دادخواهی
دادخواهى یا تحاکم و ترافع‏، طرح دعوا در دادگاه براى احقاق حق می باشد.

احکام دادخواهی
عنوان یاد شده در باب قضاء به كار رفته است.

← احکام دادخواهی در باب قضاء
دادخواهى نزد كسى كه شایستگى قضاوت ندارد جایز نیست و طرح دعوا نزد وى دادخواهى نزد طاغوت به شمار مى‏رود كه در قرآن كریم از آن به صراحت نهی شده است؛ [۱]

مگر آنكه براى احقاق حق چاره‏اى جز مراجعه به وى نداشته باشد، كه در این صورت، بنابر قول مشهور جایز است. [۲][۳]

هر گاه كسى علیه دیگرى نزد حاکم شرع دادخواهى كند، رسیدگی به دعواى او بر حاکم واجب است. [۴]


ـــــــــــــــــــــ
پانویس:
۱. ↑ نساء/سوره۴، آیه۶۰.
۲. ↑ جواهر الکلام ج۴۰، ص۳۵.
۳. ↑ القضاء والشهادات (شیخ انصاری)، ص۶۰-۶۴.
۴. ↑ كتاب القضاء (گلپایگانى) ج۱، ص۳۰۰.


منبع: وبسایت ویکی فقه