تبیان، دستیار زندگی

شرح اصطلاحات فقهی؛

آشنایی با اصطلاح صروره

مقاله پیش رو پیرامون شرح وتبیین مختصری از اصطلاح صَروره است که در فقه کاردبرد دارد؛ صروره یعنی کسی که نخستین بار حج می‌گزارد؛ که از احکام آن در باب حج سخن گفته‌اند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
فقه
صروره
صَروره، یعنی کسی که نخستین بار حج می‌گزارد. [۱]

کاربرد فقهی
از احکام آن در باب حج سخن گفته‌اند.

احکام صروره
بنابر قول مشهور ، مرد مُحرم در حج بین حلق (تراشیدن) و تقصیر مخیر است، لیکن حلق، بویژه بر صروره مستحب مؤکد است. در مقابل، گروهی از فقها حلق را بر صروره متعین دانسته و تقصیر را کافی ندانسته‌اند [۲][۳]مشهور فقها کوچ کردن صروره از منی در روز دوازدهم ذیحجه را همچون غیر صروره جایز دانسته‌اند [۴][۵]برخی قدما نسبت به صروره قائل به عدم جواز شده‌اند [۶][۷][۸] نیابت صروره از دیگری در حج، در فرض عدم وجوب حج بر او یا وجوب حج، لیکن عدم استقرار آن به سبب مانعی، صحیح است [۹]بنابر قول مشهور، همسان بودن نایب و منوب عنه از جهت جنسیت، شرط صحّت نیابت نیست. بنابراین، هر یک از زن و مرد می‌تواند نایب دیگری شود. از بعضی قدما عدم جواز نیابت زن صروره مطلقا یا تنها برای مردان نقل شده است. البته نیابت صروره، بویژه زن بنابر نظر مشهور مکروه است [۱۰][۱۱]


مستحبات صروره
(۱) احرام بستن در روز اول یا دوم ذیحجه در صورت مجاورت در مکّه. [۱۲][۱۳]
(۲) پیاده گام زدن بر مشعر هنگام وقوف در آن. [۱۴]
(۳) بر آمدن بر کوه قُزَح در مشعر و اشتغال به عبادت و ذکر بر فراز آن. [۱۵]
(۴) داخل شدن در کعبه که بر صروره مستحب مؤکد است. [۱۶]


ــــــــــــــــــ
پانویس
۱. ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۳۳۹.
۲. ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۷، ص۲۲۲.
۳. ↑ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۲۳۴.
۴. ↑ مختلف الشیعة، ج۴، ص۳۱۶.
۵. ↑ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۴۰.
۶. ↑ الکافی فی الفقه، ج۱، ص۱۹۸.
۷. ↑ غنیة النزوع، ج۱، ص۱۸۶.
۸. ↑ إصباح الشیعة، ج۱، ص۱۶۰.
۹. ↑ تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۱۱۴ ۱۱۵.
۱۰. ↑ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۶۴ ۳۶۶.
۱۱. ↑ مهذب الاحکام، ج۱۲، ص۲۳۷ ۲۳۸.
۱۲. ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۴۳۱.
۱۳. ↑ مهذب الاحکام، ج۱۴، ص۱۵۱ ۱۵۲.
۱۴. ↑ مستند الشیعة، ج۱۲، ص۲۴۷.
۱۵. ↑ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۸۴.
۱۶. ↑ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۶۰.  منبع: وسایت ویکی فقه