تبیان، دستیار زندگی

قوانین ورزش تنیس روی میز

شباهت زیاد تنیس روی میز به تنیس زمینی، مستلزم بیشترین تمرکز حواس و به حد اعلای سرعت عکس العمل نیاز دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تنیس روی میز
وسایل ورزش تنیس روی میز (پینگ پنگ) از این قرار است: میز، راکت، تور، توپ

میز تنیس: به ابعاد ۲۷۴*۵/۱۵۲ سانتی متر و ارتفاع پایه ها آن از سطح زمین ۷۶ سانتی متر می باشد . رویه میز باید صاف و ناهموار باشد و صفحه آن معمولاً تیره است.

تور: عرض صفحه میز بوسیله توری به ارتفاع ۲۵/۱۵ سانتی متر از وسط به دو قسمت مساوی تقسیم می شود. تور توسط پایه هایی که در کنار میز نصب می شود بطور عمودی نگه داشته می شود.

توپ:  توپ از جنس سلولوئید یا پلاستیک مشابهی ساخته می شود، توپ باید کروی، تو خالی سفید رنگ، و یا زرد مات باشد. قطر آن بین ۲/۳۸، ۲۰/۳۷ میلی متر و وزن آن ۵۳/۲ – ۴۰/۲ گرم می باشد.

راکت: تیغه راکت باید از چوب یک تکه و ضخامت آن در تمام نقاط به یک اندازه باشد، رنگ و یکی از دو طرف باید یکدست و تیره و مات باشد.


قوانین و مقررات:

همزمان با نزدیک شدن توپ، دست حامل راکت به عقب برده می شود و حرکت چرخش شانه ها طوری انجام می گیرد که شانه مخالف دست حامل راکت رو به میز قرار گیرد.

بازی دو نفره: انتخاب سمت میز و همچنین زدن سرویس آغاز مسابقه هر دو با پرتاب سکه ( شیر و خط ) مشخص می شود. برنده مسابقه کسی است که زودتر به امتیاز ۱۱ برسد. اگر هر دو بازیکن به امتیاز ۱۰ برسند در این صورت بازی آنقدر ادامه پیدا می کند تا سرانجام یکی از بازیکنان ۲ امتیاز از حریف جلو بیفتد مثل ۱۱-۱۳

تغییر جا و زدن سرو: شروع کننده بازی دو سرو متوالی می زند سپس بازیکن مقابل دو سرویس بعدی را می زند بازی بهمین ترتیب ادامه پیدا می کند به استثنای وقتی که امتیازات هر دو بازیکن به ۱۰ رسیده باشد. در این حالت هر بازیکن متناوباً یک سرو می زند تا یکی از آنها دو امتیاز از دیگری جلو بیفتد. اگر مسابقه بصورت یک گیمی برگزار شود یا طبق تصمیم گیری ۳ گیمی یا ۵ گیمی یا ۷ گیمی برگزار شود. بازیکنان در گیم آخر وقتی که امتیاز یکی از آنها به ۶ برسد جای خود را با هم عوض می کنند. و پس از تعویض سمت میز، سرویس توپ توسط کسی که نوبتش است آغاز می شود.

شروع  بازی: بازی با سرویس شروع می شود. سرویس زننده باید توپ را در کف دست و به طور آزاد قرار دهد. انگشتان دست باید بهم چسبیده و انگشت شست آزاد باشد. دستی که توپ در اختیار دارد باید بالا و خارج از سطح میز باشد. سرویس زننده توپ را به طور قائم به طرف بالا پرتاب می کند و با دستی که راکت را گرفته است به توپ ضربه می زند. توپ باید اول به قسمت زننده سرویس و با عبور از روی تور در قسمت حریف مجدداً به میز اصابت کند. در بازی چهار نفره سرویس باید به قسمت نیمه راست میز حریف برخورد کند ولی در بازی دو نفره چنین قانونی نیست.


خطاها: در موارد زیر بازی متوقف و خطا محسوب می شود.

۱-  توپ دوباره پیاپی به میز یک نفر برخورد کند.
۲-  توپ قبل از برخورد با میز زده شود.
۳-  یک بازیکن دوبار پشت سرهم به توپ ضربه بزند.
۴-  توپ غیر از راکت و با دسته آن به پایین تر از مچ بازیکن برخورد کند.
۵-  در هنگامی که توپ در جریان است میز را یکی از بازیکنان حرکت دهد.
۶-  در بازی چهار نفره بازیکنی خارج از نوبت به توپ ضربه بزند.
۷-  توپ به غیر از تور ، پایه های آن و قسمت حریف به چیز دیگری برخورد کند.
۸-  راکت بازیکن با خود او با تور تماس پیدا کند.

بازی چهار نفره: قوانین بازی چهار نفره همان قوانین بازی دو نفره است بعلاوه مواردی که زیر توضیح داده می شود. دو همبازی که حق زدن دو سرویس نخست را بدست می آورند باید اول تصمیم بگیرند که کدامیک سرویس را خواهند زد. بهمین ترتیب دریافت کنندگان سرویس نیز باید مشخص نمایند که کدامیک از آنها دریافت کننده نخستین سرویس خواهد بود. هر سرویس زننده ای دو سرو امتیاز ی خواهد زد در پایان نوبت دو سرویس او کسی که دریافت کننده آن دو سرویس بوده است حال زننده سرویس خواهد شد. این تسلسل که دریافت کننده، زننده سرویس بعدی می شود و همبازی سرو زننده قبلی دریافت کننده سرویس تا پایان گیم یا تا امتیاز ۱۰-۱۰ ادامه می یابد، در چنین حالتی سرو سرو زدن و دریافت آن ادامه پیدا می کند مضاف بر اینکه هر بازیکن در نوبت خود فقط یک سرو امتیازی خواهد زد. زدن سروها تا پایان گیم متناوباًادامه پیدا  می کند.

مهارتها و تکنیک ها: شباهت زیادی تنیس روی میز به تنیس زمینی ، مستلزم بیشترین تمرکز حواس و به حد اعلای سرعت عکس العمل نیاز دارد. در ذیل، مهارتهای اولیه و عمده که هر بازیکن مبتدی نیازمند فراگیری آنها ست، آمده است.

راکت گیری :  گرفتن راکت به طرز صحیح یکی از اصول موفقیت در این ورزش است و راکت گیری معمولاً به دو طریق میباشد.۱-  راکت گیری غربی ۲- راکت گیری مدادی

راکت گیری غربی: که اغلب بازیکنان از آن استفاده می کنند و از آن جهت که گرفتن دسته راکت شبیه دست دادن است به آن روش « شیک هند » یا دست دادن می گویند.

راکت گیری مدادی: روش راکت گیری مدادی بیشتر بازیکنان شرقی متداول است. مثلکشورهای چین و ژاپن در این روش دسته راکت را از فرو رفتگی بین انگشتان شست و سبابه می گذرانند به طوری که صفحه راکت بر سه انگشت دیگر تکیه نماید دو انگشت شست و سبابه روی راکت و سه انگشت دیگر در پشت راکت قرار می گیرند.

ضربه به توپ: مبتدیان  مبتدیان باید مهارتهای فورهند(ضربه با روی راکت) و بک هند (ضربه با پشت راکت) را قبل از شروع بازی فراگیرند و در این مهارتها تسلط کافی بدست آورند. بازیکنان راست دست وقتی که توپ از سمت راست به طرف آنها می آید باید از فن فورهند استفاده کنند و چنانچه توپ به قسمت چپ میزشان فرود آمد باید فن بک هند را به کار ببرند

رهنمودهای آموزشی ضربه فورهند

الف ) همزمان با نزدیک شدن توپ، دست حامل راکت به عقب برده می شود و حرکت چرخش شانه ها طوری انجام می گیرد که شانه مخالف دست حامل راکت رو به میز قرار گیرد.
ب ) راکت را به قسمت جلو و به مقابل توپ ببرید و بازوی عامل را در راستای افقی امتداد دهید .
ج ) وزن بدن در خلال ضربه از روی پای عقبی به روی پای جلوئی انتقال می یابد .


رهنمودهای آموزشی – سرویس پیچی ، فورهند

الف ) بازیکن در منطقه ۴/۳ سمت راست میز می ایستد توپ را روی انگشتان دست چپ قرار می دهد . راکت در این حالت برای زدن ضربه فورهند آماده می باشد.
ب ) توپ به طرف بالا انداخته می شود روی راکت بسمت جلو برئه می شود و بعد از برخورد با توپ مسیر حرکت توپ را دنبال می کند.
ج ) به محض قرار گرفتن راکت روی توپ و ایجاد تماس با آن نیروی پیچش از بالا را به توپ وارد می سازد
منبع: اولین رسانه ورزشی بانوان