سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
مهدی مهدوی کیا کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران پس از 8 سال حضور در تیم هامبورگ ، این تیم را ترک کرد .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهدی مهدوی کیا در هامبورگ از نگاه دوربین (2)

 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدی یکی از موفق ترین لژیونر های حال حاضر بوندسلیگا
  مهدی یکی از موفق ترین لژیونر های حال حاضر بوندسلیگا
 • مهدوی کیا در تمرینات فشرده هامبورگ
  مهدوی کیا در تمرینات فشرده هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا در اولین سالهای حضور در هامبورگ
  مهدوی کیا در اولین سالهای حضور در هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا در اولین سالهای حضور در هامبورگ
  مهدوی کیا در اولین سالهای حضور در هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدی یکی از بهترین لژیونر های ایرانی حاضر در بوندسلیگا
  مهدی یکی از بهترین لژیونر های ایرانی حاضر در بوندسلیگا
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • جنگندگی مهدی باعث موفقیت وی در هامبروگ شد
  جنگندگی مهدی باعث موفقیت وی در هامبروگ شد
 • مهدوی کیا در تمرینات فشرده هامبورگ
  مهدوی کیا در تمرینات فشرده هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدی محبوب بازیکنان هامبورگ
  مهدی محبوب بازیکنان هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • موشک ایرانی تیم هامبورگ در فرانکفورت به زمین نشست
  موشک ایرانی تیم هامبورگ در فرانکفورت به زمین نشست
 • مهدوی کیا یکی از بهترین پاسور های بوندسلیگا
  مهدوی کیا یکی از بهترین پاسور های بوندسلیگا
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • موشک هامبورگ با بیش از 200 بازی در بوندسلیگا
  موشک هامبورگ با بیش از 200 بازی در بوندسلیگا
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا در تلاش برای عبور دادن توپ
  مهدوی کیا در تلاش برای عبور دادن توپ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • شماره 7 هامبورگ همچنان در بوندسلیگا باقی ماند
  شماره 7 هامبورگ همچنان در بوندسلیگا باقی ماند
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • موشک هامبورگ در فرانکفورت به زمین نشست
  موشک هامبورگ در فرانکفورت به زمین نشست
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • موشک هامبورگ در فرانکفورت به زمین نشست
  موشک هامبورگ در فرانکفورت به زمین نشست
 • مهدوی کیا محبوب هواداران هامبورگ
  مهدوی کیا محبوب هواداران هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا در تمرینات هامبورگ
  مهدوی کیا در تمرینات هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • جدال مهدی و نیکبخت برای تصاحب توپ
  جدال مهدی و نیکبخت برای تصاحب توپ
 • موشک هامبورگ در جدال با فیلیپ لام بازیکن آلمانی بایرن بر سر تصاحب توپ
  موشک هامبورگ در جدال با فیلیپ لام بازیکن آلمانی بایرن بر سر تصاحب توپ
 • مهدی یکی از متعصب ترین بازیکنان هامبورگ
  مهدی یکی از متعصب ترین بازیکنان هامبورگ
 • شادی مهدی پس از به ثمر رساندن گل
  شادی مهدی پس از به ثمر رساندن گل
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدی بازیکن ایرانی حال حاضر فرانکفورت
  مهدی بازیکن ایرانی حال حاضر فرانکفورت
 • موشک در حال استارت زدن
  موشک در حال استارت زدن
 • مهدوی کیا یکی از موفق ترین لژیونر های ایران در بوندسلیگا
  مهدوی کیا یکی از موفق ترین لژیونر های ایران در بوندسلیگا
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • شادی مهدوی کیا پس از زدن گل
  شادی مهدوی کیا پس از زدن گل
 • مهدوی کیا یکی از متعصب ترین بازیکنان هامبورگ
  مهدوی کیا یکی از متعصب ترین بازیکنان هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا در تورنمنت امارات در برابر ایران قرار گرفت
  مهدوی کیا در تورنمنت امارات در برابر ایران قرار گرفت
 • مهدوی کیا بازیکن محبوب هواداران هامبورگ
  مهدوی کیا بازیکن محبوب هواداران هامبورگ
 • مهدوی کیا در حال وداع با سرمربی این تیم
  مهدوی کیا در حال وداع با سرمربی این تیم
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
 • مهدوی کیا در جشن خداحافظی آخر فصل
  مهدوی کیا در جشن خداحافظی آخر فصل
 • مهدوی کیا به فرانکفورت پیوست
  مهدوی کیا به فرانکفورت پیوست
 • مهدوی کیا در تمرینات فشرده تیم هامبورگ
  مهدوی کیا در تمرینات فشرده تیم هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره سابق ایرانی تیم هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره سابق ایرانی تیم هامبورگ
 • مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ
  مهدوی کیا ستاره فراموش نشدنی هامبورگ

مطالب مرتبط :

 مهدی مهدوی کیا در هامبورگ از نگاه دوربین (1)

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین