تبیان، دستیار زندگی

شبهه افکنان و به حاشیه بردن عذاب خدا

فراموشی قیامت سرمنشا خیلی از گناهان است که سبب ورود انسان در جهنم خواهد شد. نکته ای که شبهه اندازان بدنبال نادیده گرفتن آن و به حاشیه بردن آن هستند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
قیامت

شبهه افکنی در اینستاگرام بعد از سخنان باطل خویش در مورد عذاب های خدا و پر و بال دادن به آنها گفته است: حال اگر تصور كرده ‌اید كه خدا چنین شكنجه‌هایی را برای جنایتكاران جنگی و دیكتاتورها و جلادها در نظر گرفته سخت در اشتباهید! خدا این شكنجه‌ها را برای كسانی كه روز قیامت را تكذیب كرده ‌اند(مدثر/46) و یا كسانی كه نماز نخوانده ‌اند(مدثر/43) و كسانی كه به رسول او ایمان نیاورده‌اند، و خلاصه مجرمان عقیدتی- سیاسی! طراحی كرده است.

پاسخ کوتاه:

شبهه انداز معاند به آیاتی از سوره مدثر اشاره کرده است که سبب ورود افراد را به جهنم، نماز نخواندن و انکار قیامت دانسته است؛ در حالی که در آیه 44 و 45 مدثر، انجام دادن کارهای باطل و کمک نکردن به فقیران را نیز سبب ورود به جهنم دانسته است، که شبهه انداز با شیطنت خاصی به آنها اشاره ای نکرده است.

پاسخ تفصیلی

در پاسخ تفصیلی به دو نکته اشاره خواهیم کرد.

نکته اول: شبهه انداز غرض ورز و کج اندیش، با خباثت و شگرد خاصی، شبهه را تولید کرده است. او به آیاتی از سوره مدثر اشاره کرده است که نماز نخواندن و اعتقاد نداشتن به قیامت را سبب ورود در جهنم می داند، و با شیطنت خود به آیه 44 مدثر اشاره نکرده است. آنجا که می فرماید: «و به فقیر و تهیدست طعام نمى‏‌دادیم.» و در آیه بعدش می‌فرماید: «و با اهل باطل (در كارها و گفتارهاى بیهوده) غور مى‏‌كردیم.»

نکته دوم: شبهه انداز، به زعم باطل خود می اندیشد که اعتقاد نداشتن به قیامت، گناه کمی است؛ در حالی که همه جلادان و خونریزان، بواسطه انکار قیامت و اعتنا نکردن به آن، بی رحمی و قساوت از خود نشان می دهند. آیا کشت و کشتارهایی که سردمداران آمریکای جنگ افروز، در گوشه گوشه دنیا انجام می دهند، علتی بجز فراموش کردن قیامت دارد؟ آیا جنایت ها و ترورهای رژیم منحوس صهیونیستی، ناشی از فراموش کردن قیامت توسط سردمداران خبیث آن نیست؟ آیا سوزاندن مسلمانان بی گناه میانمار توسط ارتش و بوداییان افراطی آن کشور، ناشی از بی اعتقادی آنها به قیامت نیست؟

از این رو خدا در قرآن به عذاب کسانی اشاره می‌کند که معترف به انجام ندادن کارهای نیک هستند: «و آن كفار در آتش دوزخ فریاد و ناله كنند كه اى پروردگار، ما را (از این عذاب) بیرون آور تا بر خلاف گذشته به اعمال نیك بپردازیم. (خطاب شود) آیا شما را به اندازه‏ اى عمر ندادیم كه هر كه اهل تذكر و پند شنیدن است در این مدت متذكر شود (و به توبه پردازد)؟ و آیا بیم دهندگان بر شما نیامدند؟ پس (امروز) عذاب دوزخ را بچشید.»(فاطر/37) و در آیه 14 سجده می‌خوانیم: «پس (خطاب رسد: امروز) شما اى كافران (عذاب را) به كیفر غفلت از ملاقات این روزتان بچشید كه ما هم شما را فراموش كردیم (یعنى از نظر لطف انداختیم) و اینك عذاب  را به پاداش اعمال زشتى كه مى‏‌كردید بچشید.» بنابراین فراموشی قیامت برخلاف زعم باطل شبهه انداز معاند، گناه کمی نیست وبرعکس، سرمنشا خیلی از کارهای بد و ظالمانه است.

منبع : رهروان ولایت

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.