تبیان، دستیار زندگی
فته نهم 9 گل : علی دایی(پرسپولیس) 6 گل : ادموند بزیك(سپاهان) 5 گل : محمد منصوری(برق)، مهدی رجب زاده (ذوب آهن)، پژمان نوری (پگاه)، و فریدون فضلی( ابومسلم) 4 گل : جواد كاظمیان (پرسپولیس)، محسن بیاتی نیا(پاس)، ایمان رزاقی راد(اب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جدول گلزنان لیگ برتر در پایان هفته نهم

9 گل

: علی دایی(پرسپولیس)

6 گل:

ادموند بزیك(سپاهان)

5 گل:

محمد منصوری(برق)، مهدی رجب زاده (ذوب آهن)، پژمان نوری (پگاه)، و فریدون فضلی( ابومسلم)

4 گل:

جواد كاظمیان (پرسپولیس)، محسن بیاتی نیا(پاس)، ایمان رزاقی راد(ابومسلم)، احمدمؤمن زاده(فولاد)، فرزاد مجیدی(استقلال)، آدریانوآلوز وامیرخلیفه اصل(استقلال اهواز)، محمدعلی امیری و علیرضا عباسفرد(برق) و محمدعلی ابراهیمیان( پیكان).

جدول رده بندی لیگ برتر

امتیاز

تفاضل

خورده

زده

باخت

مساوی

برد

بازی

نام تیم

18

7

8

15

1

3

5

9

1- ذوب آهن

16

4

16

20

1

4

4

9

2- استقلال

16

3

11

14

3

1

5

9

3- فولاد

15

4

10

14

2

3

4

9

4- پاس

14

11

14

25

3

2

4

9

5- پرسپولیس

14

6-

17

11

3

2

4

9

6- پگاه

12

2

14

16

3

3

3

9

7- استقلال اهواز

12

-

16

16

3

3

3

9

8- سپاهان

11

1-

13

12

4

2

3

9

9- ابومسلم

11

4-

21

17

4

2

3

9

10- برق

11

5-

16

11

4

2

3

9

11- فجرسپاسی

9

3-

11

58

4

3

2

9

12- شموشك

9

5-

13

8

6

-

3

9

13- پیكان

4

6-

14

8

5

4

-

9

14- سایپا