تبیان، دستیار زندگی

روزه کسی که قبل از اذان صبح بیهوش شده

تکلیف شخصی که در ماه رمضان قبل از اذان صبح نیت روزه می كند و بیهوش می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
ماه رمضان


 اگر شخصی در ماه رمضان قبل از اذان صبح نیت روزه كند و بیهوش شود و در بین روز بهوش آید، تكلیف روزه اش چیست؟


* احتیاط واجب آن است كه روزه آن روز را تمام كند و اگر روزه نگیرد باید آن روز را قضا كند. (امام، خویی، تبریزی، فاضل، سیستانی، شبیری، نوری)
* احتیاط واجب آن است كه اگر قبل از ظهر حالش خوب شد روزه آن روز را تمام كند و بعدا قضایش را بجا آورد. (بهجت)
* احتیاط واجب آن است كه روزه آن روز را تمام كند و بعدا قضا نماید. (وحید خراسانی)
* باید روزه آن روز را تمام نماید. (مكارم)
* احتیاط واجب آن است كه نیت روزه كند و آن روز را روزه بگیرد. (صافی)

پاورقی:
۱- رساله مراجع، م ۱۵۵۸

منبع : شهرسوال
 
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.