تبیان، دستیار زندگی
در قسمت دوم در مورد علل بی جرئتی و نقش والدین در بی جرئتی كودكان صحبت نمودیم و اینك می خوانیم ... بی جرئتی در چه كسانی بیشتر است؟ هدف  در پرورش جرئت طـُرق ایجاد جرئت طرق تقویت جرئت بی جرئتی در چه كسانی بیشتر است؟ -در خ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تربیت و جرئت اخلاقی ( قسمت سوم )


بی جرئتی در چه كسانی بیشتر است؟

هدف  در پرورش جرئت

طـُرق ایجاد جرئت

طرق تقویت جرئت

بی جرئتی در چه كسانی بیشتر است؟

-در خانواده لجام گسیخته ،‌ بی بند و بار،بی برنامه و خانواده ای كه قدرت رهبری آن ضعیف است.

-در بین كسانی كه در محیط پر از نیرنگ  و ریا  و فریب زندگی می كنند.

-در خودخواهان ، جاه طلبان ،‌ حسودانو بداندیشان...

هدف  در پرورش جرئت

-او را كودكی  با ظرفیت و پر تحمل بپرورانیم .

-فردی بسازیم كه دروغین نباشد و از حقیقت طفره نرود.

-عجز و ناتوانی خود را همه گاه  در زیر ماسكی  پنهان نسازد .

-در راه حق و صدق بایستد وحتی در صورت لزومازجان مایه بگذارد .

-اگر چیزی را نمی داند بگوید نمی دانم .

-اگر تعریف اورا كردند و او چنان صفاتی را واجد نبود خرسند نشود بلكه علیه آن بایستد.

-اگر خلافی را مرتكب شد با فریب خویش دیگران را به خطر نیندازد و خود را خلاص نكند .

-اگر چیزی را دوست داشت یا  نداشت،به صراحت اعلام كند .

-اگر از او انتقاد نكردند خود را معصوم و بی خطا نپندارد .

-اگر چیزی را نمی فهمد سر تكان ندهد و بله بله نگوید و ...

طـُرق ایجاد جرئت

1- ارائه الگو :

هرگز به كودك نگویید شجاع و با جرئت باش.اگر می خواهید فرزندتان با جرئت  باشد عملاً به او درس دهید و خود را الگویاومعرفی كنید .  در كودك روحیهیهمانندی وجود دارد عمل شما را می بیند و تقلید می كند.

2- آموزش :

آموزش مستقیم نیز از راه و روش های مهم در ایجاد جرئت است ولی هرگز تأثیرش به اندازه نقش  الگو نیست.گاهی یك تذكرو یك پند و اندرز، خط مشی ها را عوض می كند و نیز ایجاد اینزمینه كه طفل نیازی به دروغ نداشته باشد .

3- انتقاد از جبن :

گاهی لازم است  كه اگر كودك دچار خطا و ترس شده است از او انتقاد كنیم ، منتها انتقادی ملایم و توأم با خیر خواهی .

مثلاً بگوئیم كه :  چرا ترسیدی ؟  جای ترس نبود،لازم بود با جرئت باشی، پسری  چون تو نباید بزدل باشد، و ...

4- تلقین :

تلقین هم توسط خود  و هم  توسط دیگران ( القاء ) در آدمی بسیار نفوذ می كند؛البته اگر از سوی افراد بزرگ تر و مورد احترام و مخصوصاً برای كودكانده سال به بالا باشد بسیار مؤثرتر است .تلقینات بهتر است صبح ها پس از بیداری و شبها قبل از خواب صورت گیرد.تلقین درباره خود بهتر است با صدای محكم و آرام  و حتی جلوی آینه صورت گیرد؛مثلاً بدین گونه: من جرئت دارم.باید هم با جرئت باشم من راست می گویم.من صریح خواهم بود . من نمی ترسم ...

5 - ذكر داستان ها :

داستان ها ،‌ بیان عمل قهرمانان و راه و رسم گذشتگان  وسیله خوبی  برای ایجاد جرئت است.داستان ها باید هدفدار و موجد حالات  و رفتار ایده آلی باشدو‌از حالات قهرمانی  و جنبه های اعجاب آور و شگفت انگیز حیات بحث كند .

طرق تقویت جرئت

1- ایجاد ایمان :ایمان به این كه او می تواند و باید جرئت داشته و منشاء ‌اثری باشد .

هر چه زمینهی ایمانی آدمی بیشترباشد، توفیق در داشتن جرئت زیادتر است و این از آنجهتاست كه آدمی می خواهد یك پناهگاه روحی قوی داشته و خود را در سایه آن آرامش بخشد .

با ایمان به خدا و معاد، این قدرت  در آدمی تقویت می شود و زمینه را برای رشد و یا ایجاد یك ضامن اجرایی قوی فراهم می سازد . عشق به حق و وصول به او می تواند سرچشمهیمزایا و مقصودها باشد،بدان گونه كه آدمی به خاطر وصول بدان،همه چیز حتی جان خود را ناچیز بشمارد . ولی این امر به شرطیاستكه ایمان توأم با خلوص باشد و مدح و ذم در برابرش یكسان گردد.

كودك طبیعتاً در اوان كودكی جرئت دارد ولی ایمان ندارد  و این مربی است كه باید این زمینه را به موازات رشد در او پدید آورد .

2- ایجاد اعتماد به نفس  كه آن به حقیقت نتیجه ایمان است؛خواه ایمان به خدا و خواه ایمان به امر و مسئله ی دیگر.

3- واداشتن به تجزیه و تحلیل  مسئله : توجیهات صحیح از زندگی می تواند زمینه جرئت را در دل آدمی وارد كند تا مسائل  و مشكلاتی را كه در پیش رویش قرار دارد  بررسی كند ، عوارض و معایب امور را درك و تفسیر كند و ببیند در سایه اتخاذ فلان روش به چه عواقبی دچار می شود و بر اثر اتخاذ روش دیگر چه نتایجی عاید او خواهد شد .

فی المثل گاهی آدمی می ترسد. بررسی این مسئله كه از چه چیز می ترسد  و چرا می ترسد می تواند راهگشای او به سوی جرئت و قدرت  باشد.

4- انتخاب همكار و همراه : آدمی از این كه در مواجهه با مشكلی خود را تنها می بیند نگران و افسرده و گاهی مضطرب و ترسان است.این  زمینه در كودكان بسیار قوی و نیرومند است ، دلیل آن این است كه وقتی مسئولیتی به او واگذار می شود همه گاه بحث می كند « چرا این كار را من انجام دهم ؟ چرا دیگری نكند و ... » وجود معاون و هم سان،او را از این تنهایی نجات می بخشد.شك نیست هر چه معاون همراه  برای او قوی ترباشد ،دلگرمی و پیروزی او بیشتر است و به همین نظر باید خدا را به عنوان ناظر و همراه به او معرفی كرد .

5- ایجاد زمینه برای تمرین : تجارب نشان می دهد كه اثر تمرین و عمل به مراتب بیشتر از پند و اندرز و آموزش است . به عبارت دیگر مصلحت آن است كه والدین كودكان دم بر بندند و دست عمل بگشایند .

اعتراف والدین به اشتباه خود در حین بروز خطا،درس عملی آموزنده برای پرورش جرئت است و به طفل نشان می دهد كه او هم باید به خطای خود اعتراف كند،چون هیچ انسانی كامل و دور از خطا نیست  .

6- استفاده از زمینهیعاطفی و احساسی :گاهی یك خطابهیآتشینو یك سخنرانی مهیج می تواند جرئتی را برانگیزاند و روحیه ای را تقویت نماید. ذكر داستان های مهیج و شورانگیز در این زمینه فوق العاده مؤثر است .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.