تبیان، دستیار زندگی

آیا ادرار نوزاد شیر‌خوار نجس نیست؟

اگر ادرار نوزاد به چیزی برخورد کند برای تطهیر باید یک مرتبه آب بریزند تا پاک شود، در ادرار بزرگسال باید دو مرتبه با آب قلیل و یا یک بار با آب کر (لوله کشی شهری) شسته شود. ضمنا مدفوع نوزاد نیز نجس هست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
آیا ادرار نوزاد شیر‌خوار نجس نیست؟

اینکه گفته می شود ادرار نوزاد شیرخوار نجس نیست، گفته ای اشتباه است. بلکه اگر ادرار نوزاد به چیزی برخورد کند برای تطهیر باید یک مرتبه آب بریزند تا پاک شود، در ادرار بزرگسال باید دو مرتبه با آب قلیل و یا یک بار با آب کر (لوله کشی شهری) شسته شود. ضمنا مدفوع نوزاد نیز نجس هست.

آیات عظام امام،خامنه ای، نوری، تبریزی:
اگر چیزى به بول پسر شیر خوارى که دو سال آن تمام نشده وغذا خور نشده (و شیر خوک نخورده) آلوده شود، نجس است و چنانچه یک مرتبه آب روى آن بریزند که به تمام جاهاى نجس آن برسد پاک مى‌شود ولى احتیاط مستحبّ آن است که یک مرتبۀ دیگر هم آب روى آن بریزند و در لباس و فرش و مانند اینها فشار لازم نیست.

استفتائات آیت الله مکارم شیرازی:
آیا ادرار نوزاد تا زمان شیرخوارگی برای مادر طاهر است و مادر می تواند با بدن و لباسی که از ادرار نوزادش خیس شده نماز بخواند؟
پاسخ : نجس است و باید آن را تطهیر کند.

نحوه طهارت شیئی که با بول نوزاد نجس شده [روش تطهیر با آب ]
پرسش : اگر چیزی با بول نوزادی نجس شود آیا در فرایند تطهیر، فشار لازم است؟
پاسخ : هرگاه چیزى با بول پسر یا دختر شیرخوارى که غذا خور نشده نجس گردد، چنانچه یک مرتبه آب (قلیل) روى آن بریزند پاک مى‏شود و در لباس و فرش و مانند آن فشار لازم نیست، ولى احتیاط مستحبآن است که دومرتبه بریزند.

طهارت غساله چیزی که با بول شیرخوار نجس شده [روش تطهیر با آب ]
«هرگاه چیزى با بول پسر یا دختر شیرخوارى كه غذاخور نشده نجس گردد، چنانچه یك مرتبه آب روى آن بریزند پاك مى‏شود و در لباس و فرش و مانند آن فشار لازم نیست، ولى احتیاط مستحب آن است كه دومرتبه بریزند.»

آیا غساله آن نجس است و جمع کردن آن لازم است؟
پاسخ : غساله آن پاک است؛ فشردن و جمع غساله لازم نیست هر چند بهتر است.

شیر خشک و صدق غذا خور شدن [روش تطهیر با آب ]
پرسش : نسبت به تطهیر راحت تر بول شیر خوار غذاخورشدن پسربچه شیرخوار، با خوردن شیرخشك هم صدق می کند؟
پاسخ : شیر خشک هم در حکم غذا خوردن است.

مطابق نظر آیت الله سیستانی:
مسأله ۱۷۳. اگر شیئی به ادرار پسر یا دختر شیرخواری که غذا خور نشده، نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب – هرچند کم – روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس آن برسد و نجاست داخل آب از بین رفته حساب شود، پاک می‌‌شود ولی احتیاط مستحب آن است که یک مرتبه دیگر هم آب روی آن بریزند و در لباس و فرش و مانند اینها، فشار دادن لازم نیست.

مسأله ۱۷۴. اگر شیئی که ظرف نیست به غیر ادرار نجس شود (مثل خون، مدفوع و منی) چنانچه با برطرف کردن نجاست، یک مرتبه آب قلیل روی آن بریزند و از آن جدا شود، پاک می‌گردد ولی لباس و مانند آن را (بنابر فتوی یا احتیاط) باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

آیت الله صافی:
اگر چیزى به بول پسر شیر خوارى که دو سال آن تمام نشده وغذا خور نشده (و شیر خوک و شیر زن کافره نخورده) آلوده شود، نجس است و چنانچه یک مرتبه آب روى آن بریزند که به تمام جاهاى نجس آن برسد پاک مى‌شود ولى احتیاط مستحبّ آن است که یک مرتبۀ دیگر هم آب روى آن بریزند و در لباس و فرش و مانند اینها فشار لازم نیست.

آیت الله بهجت:
اگر چیزى به بول پسر شیر خوارى که غذا خور نشده (و شیر خوک نخورده) آلوده شود، نجس است و چنانچه یک مرتبه آب روى آن بریزند که به تمام جاهاى نجس آن برسد پاک مى‌شود و شستن و فشار دادن آن لازم نیست و بنا بر احوط باید شیر کافر و شیر نجس و شیر غیر پسر نیز نخورده باشد و أحوط این است که به وسیلۀ آب ریختن خود بول از بین برود یا این که قبلًا خشک شده باشد.

آیت الله وحید:
اگر چیزى به بول پسر شیرخوارى که غذا خور نشده آلوده شود، نجس است و چنانچه یک مرتبه آب روى آن بریزند که به تمام جاهاى نجس آن برسد پاک مى شود ، ولى احتیاط مستحبّ آن است که یک مرتبه دیگر آب روى آن بریزند ، و در لباس و فرش و مانند اینها فشار لازم نیست.

منبع:
توضیح المسائل مراجع؛ ج‌1، م161
سایت مراجع


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.