تبیان، دستیار زندگی
اما این لحظات حساس ،لحظات وداع با زندگی و عالم، لحظات لقای پروردگار،لحظات رقص من در برابر مرگ باید زیبا باشد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رقص من در برابر مرگ

شهید چمران

کیفیت بالا:

playdownload

کیفیت پایین:

playdownload