تبیان، دستیار زندگی

با برگزیدگان کتاب سال حوزه؛

«اقتصاد منابع طبیعی از منظر اسلام»

کتاب اقتصاد منابع طبیعی از منظر اسلام (اصول و مبانی) به قلم حجت الاسلام سعید فراهانی فرد، رتبه برگزیده گروه علمی اقتصاد و مدیریت سیزدهمین همایش کتاب سال حوزه را به اختصاص داد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 اقتصاد منابع طبیعی از منظر اسلام
پژوهش حاضر به منظور دستیابی به اهداف زیر سامان یافته است:

1. تبیین مبانی نظری مالكیت منابع طبیعی در اسلام؛
2. دستیابی به معیارهای منطبق با ارزش‌ها و مبانی اسلامی در بهره‌برداری از منابع طبیعی؛
3. مقایسه‌ی اصول مطرح در توسعه‌ی پایدار با قواعد برگرفته از آموزه‌های اسلامی؛
4. اثبات كارآمدی نظام اقتصادی اسلام در تحقق اهداف زیست‌محیطی و عدالت درون‌نسلی و بین‌نسلی؛
5. اراده‌ی مدل بهره‌برداری از منابع طبیعی در نظام اقتصادی اسلام.

نویسنده در تحقیق خویش بر آن است تا اثبات كند كه بهره‌‌برداری از منابع طبیعی در نظام اقتصادی اسلام، با توسعه‌ی پایدار و عناصر اساسی آن یعنی حفظ محیط زیست و عدالت سازگاری دارد.

وی ابتدا پدیده‌ی مالكیت و منشأ آن را از نگاه ادیان و مذاهب و نظام‌های اقتصادی ملاحظه كرده و در یك نگاه مقایسه‌ای دیدگاه مكتب اسلام را در این باره مورد مداقه قرار می‌دهد.

بهره‌برداری از این منابع با توجه به تجربه‌ی دهه‌های اخیر و شیوه‌های استفاده از آنها در نظام اقتصادی اسلام و تركیب دولت و بخش خصوصی مطلب بعدی نویسنده است. آثاری كه این نوع استفاده از منابع طبیعی در ابعاد مختلف اقتصاد خواهد گذاشت شامل مباحث نظری توسعه‌ی پایدار و موضوعات اساسی مربوط به آن چون محیط زیست، عدالت بین نسلی و كارآیی، مطالب سه فصل از كتاب را تشكیل می‌دهد.

نویسنده در ادامه به تبیین قواعد و اصول موضوعه در استنباط مدل بهره‌برداری منابع طبیعی در سه محور اصول اعتقادی، فقهی و ارزشی می‌پردازد و در فصل پایانی با اثبات فرضیه‌های تحقیق، مدل كلی بهره‌برداری از منابع طبیعی را در یك نگاه كلی از منظر اسلام ارائه می‌دهد.

کتاب فوق از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است .منبع: وبسایت پایگاه خبری حوزه نیوز