تبیان، دستیار زندگی

با برگزیدگان کتاب سال حوزه؛

حقوق قراردادها در فقه امامیه

کتاب حقوق قراردادها در فقه امامیه اثر گروهی از نویسندگان، عنوان برگزیده گروه علمی حقوق و علوم سیاسی سیزدهمین همایش کتاب سال حوزه را به اختصاص داد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 حقوق قراردادها در فقه امامیه
اثر حاضرکه با همکاری  سید حسن وحدتی شبیری ،مصطفی محقق داماد ،ابراهیم عبدی پور فرد و جلیل قنواتی تدوین شده است،  كوششی است برای ارائه‌ی فقه معاملات در شكل و قالب تألیفات حقوقی و با نظم و ترتیب و ادبیاتی كه برای دانش‌آموختگان و پژوهشگران حقوقی قابل فهم‌تر باشد. این كتاب، كه جلد دوم از موضوع فوق می‌باشد به ادامه‌ی مباحث مربوط به انعقاد و اعتبار عقد اختصاص یافته است.

در فقه معاملات، شرایط صحت عقد به عنوان شرایط عقد، شرایط متعاقدین و شرایط عوضین مطرح می‌گردد. از این رو ابتدا توافق اراده‌ها به عنوان سبب ایجاد عقد در دو قسمت ایجاب و قبول به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد و آنگاه عیوب اراده به صورت تحلیلی مطرح و دیدگاه‌های فقهی در این زمینه تبیین و برای مسائل مربوط به اكراه، اضطرار و اشتباه در عقد، راه‌حل‌های ممكن بر اساس مبانی فقهی ارائه می‌گردد. نویسنده در فصل دوم، شرایط متعاقدان را بررسی می‌كند و مباحث مربوط در دو عنوان اهلیت و اختیار و سمت متعاملین مطرح می‌گردد.

در این قسمت، مبحث مربوط به نمایندگی در انعقاد عقدها و قراردادها و مسائل متنوعی در معاملات فضولی بر مبنای دیدگاه‌های فقهی ارائه می‌شود. فصل پایانی به شرایط مورد معامله اختصاص دارد. در این فصل به شرایطی همچون مالیت، دارا بودن منفعت عقلایی و مشروع، ملكیت مورد معامله، وجود مورد معامله، قدرت بر تسلیم، معلوم و معین بودن مورد معامله به تفصیل به بررسی گذاشته می‌شود.

کتاب حقوق قراردادها در فقه امامیه از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.
منبع: خبرگزاری رسمی حوزه