تبیان، دستیار زندگی

حکم شرعی رقصیدن زن چیست؟

در این گزارش نظرات مراجع عظام تقلید مربوط به "حکم شرعی رقصیدن زن"، رقص مرد برای همسرش، رقص مرد برای مرد و رقص زن برای زن گردآوری کرده ایم که تقدیم می کنیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
حکم شرعی رقصیدن زن چیست؟


اسلام نه تنها با شادی و نشاط مخالف نیست، بلکه انسان های عبوس، بی تحرک و منزوی را مذمت نموده بلکه همواره بر شادی مشروع، کار و تلاش، رفت و آمد کردن در جامعه به ویژه در محیط خانواده با چهره شاد تاکید کرده است اما آیا رقصیدن در زمره این شادی های مشروع محسوب می شود؟

در این گزارش نظرات مراجع عظام تقلید مربوط به "حکم شرعی رقصیدن زن"، رقص مرد برای همسرش، رقص مرد برای مرد و رقص زن برای زن گردآوری کرده ایم که تقدیم می کنیم.

حکم شرعی رقصیدن زن چیست؟

دفتر آیت الله خامنه ای:

رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند؛ مثل این‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است. در غیر این‌ صورت هم اگر به‌گونه‌‌اى باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسده‌اى بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقى و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است. و در حکم فوق تفاوتى بین مجلس عروسى و غیر آن نیست.

دفتر آیت الله مکارم شیرازی:

تنها رقص زن براى شوهرش جایز است، و بقیّه اشکال دارد. البتّه منظور رقص لهوى است، نه هرگونه حرکات منظّم و موزون و در مورد موسیقی هم توجه داشته باشید کلیّه صداها و آهنگ هایى که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غیر آن حلال است. و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف، یعنى افراد فهمیده متدیّن، خواهد بود.

دفتر آیت الله صافی گلپایگانی:

موسیقی مطلقاً حرام است و فقط رقصیدن زن برای شوهرش در صورتی که همراه با حرامی نباشد، جایز است.

آیت الله هادوی تهرانی:

اگر موجب تحریک شهوت یا ارتکاب گناه یا ترتب مفسده ای نباشد، بلامانع است.

آیت الله فیاض:

حکم رقصیدن زن در مجالس زنانه چیست؟

جواب:رقصیدن زن در مجالس زنانه اگر سبب اثارت و تحریک شهوت و کشف عورت نشود، اشکال ندارد.

آیت الله حکیم:

رقصیدن زنان با زنان جایز است ؟

جواب: بلى جایز است ولى احتیاط واجب آنست که اگر همراه با موسیقى باشد و هماهنگ نمایند ترک کنند.

سوال: آیا رقصیدن زن براى شوهر و رقصیدن شوهر براى زنش و غناء کردن آنها به یکدیگر جایز است؟

جواب: غناء کردن به هر دو حرام است و احتیاط وجوبى آنست که اگر رقصیدن با هماهنگى موسیقى باشد آنهم حرام است.

سوال: آیا جایز است که زن در برابر زنها در عروسی ها و غیر عروسی ها رقص نماید؟

جواب: احتیاط واجب اینست که رقص نکند اگر همراه با هماهنگى موسیقى باشد.

آیت الله هاشمی شاهرودی:

سوال:رقص زن برای زن و رقص مرد برای محارم و مطلق رقص مرد برای مرد و رقص زن برای شوهر و رقص شوهر برای زن چه حکمی دارد؟

جواب:در صورتی که رقص همراه با محرمات دیگر از قبیل اختلاط زن و مرد با تحریک شهوت باشد حرام است.

آیت الله سیستانی:

سوال: می خواستم حکم رقص زن برای زن را در مجالس عروسی اگر صرفا برای ابراز شادی عروسی باشد را بدانم؟

جواب: بنابر احتیاط لازم جایز نیست.

سوال: حکم رقصیدن برای مردان و زنان چیست؟

جواب: رقص زن برای زنان و مرد برای مردان بنابر احتیاط واجب جایز نیست و تنها رقص زن و شوهر اگر دور از دید دیگران باشد جایز است .

آیت الله وحید خراسانی

سوال:حکم رقصیدن مرد جلوی مرد، و زن جلوی زن، یا رقصیدن محارم جلوی یکدیگر و همچنین رقصیدن زن و شوهر جلوی یکدیگر چیست؟

جواب: در تمام صور مذکوره احتیاط واجب در ترک است ، و فقط رقصیدن زن جلوی شوهرش در صورتی که زن یا مرد دیگری چه محرم و چه نا محرم نبیند، جایز است.

آیا رقص مرد براى همسرش جایز است ؟

آیات عظام امام خمینى(ره)، وحید، سیستانى، تبریزى و خامنه ‌ای: آرى، رقص زن براى شوهر و بر عکس آن جایز است.

آیات عظام فاضل، صافى، نورى، مکارم: تنها رقص زن براى شوهر جایز است .

آیت الله بهجت: بنابر احتیاط واجب رقص زن و شوهر براى یکدیگر جایز نیست.

حکم رقص مرد برای مرد چیست؟

امام خمینی (ره): رقص مظنه تحریک غریزه جنسی و حرام است علی الاحوط مطلقا مگر رقص همسر برای همسر.

آیت الله اراکی (ره): احوط ترک این امور است.

آیت الله بهجت (ره): اشکال دارد.

آیت الله تبریزی: رقص مرد برای مرد لهو است و سزاوار است مومن از آن بپرهیزد.

آیت الله خامنه ای : اگر موجب مفسده یا محرک شهوت باشد حرام است.

آیت الله سیستانی : رقص زن و یا مرد به طور کلی، محل اشکال است و احتیاط در ترک آن است.

آیت الله صافی گلپایگانی : جایز نیست.

آیت الله فاضل لنکرانی (ره) به طور کلی رقص نوعاً منشا فساد و از بین رفتن حیا است و احتیاط در ترک رقص و عدم حضور در مجلس رقص است.

آیت الله گلپایگانی (ره): در حرمت رقص برای مردان هیچ فرقی بین انواع آن نیست.

آیت الله مکارم شیرازی : تنها رقص زن برای شوهرش جایز است و بقیه اشکال دارد.

آیت الله نوری همدانی : رقص اشکال دارد.

آیا رقص زن برای زن حرام است؟

آیات عظام امام خمینى(ره)، بهجت، فاضل، نورى، وحید، سیستانى: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

آیات عظام تبریزى، خامنه ‌ای: اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه و یا ترتب مفسده نشود، اشکال ندارد. (ولى براى مؤمن سزاوار آن است که از لهو اجتناب نماید) .

آیت الله صافى، آیت الله مکارم: رقص زن براى زن حرام است.

منبع:
افکار نیوز


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.