تبیان، دستیار زندگی

وضو و غسل با ابروی مصنوعی

طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که از ابروی مصنوعی استفاده می کند اگر امکان برداشتن آن وجود داشته باشد، واجب است براى غسل و وضو آن را بردارد و الا غسل و وضوی جبیره‌ای مجزی است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
وضو و غسل با ابروی مصنوعی

سوال: حکم وضو و غسل کسی که به دلیل ریزش مو، ابروی مصنوعی چسبانده است، چیست؟


پاسخ:
مقام معظم رهبری: در فرض سؤال اگر امکان برداشتن آن وجود داشته باشد، واجب است براى غسل و وضو آن را بردارد، ولى اگر بر پوست سركاشته شده باشد و برداشتن آن باعث عسر و حرجى شود كه عادتاً قابل تحمل نیست، غسل و وضوی جبیره‌ای با آن مجزى است. [1]
آیت الله مکارم: در صورتی که ضرورتی برای این کار نباشد آن را ترک کنند، و چنانچه ضرورتی وجود داشته باشد و امکان جداسازی آن، به هنگام غسل و وضو نباشد، بصورت عادی، وضو یا غسل را انجام می دهد. [2]
آیت الله سیستانی: غسل و وضو با آن باطل است وگذاشتن آن خلاف احتیاط واجب است. [3]
آیت الله شبیری زنجانی: اگر عدم استفاده از چنین ابرویی حرجی باشد، جایز است و باید بنابر احتیاط علاوه بر وضو یا غسل، تیمم کند و در وضو و غسل و تیمم بر محل وجود مانع هم دست بکشد. [4]
آیت الله وحید: در فرضِ سؤال، این کار حرام است و غسل و وضوء و نماز و روزه را باطل می کند. [5]
آیت الله فاضل: اگر از باب ناچاری و ضرورت نا چار به چسباندن ابروی مصنوعی است اشکال ندارد، اگر در وقت وضو و غسل قابل برداشتن باشد باید آن را بردارد و اگر برداشتن آن ممکن نباشد یا حرجی باشد وضو و غسل را به صورت جبیره ای بجا بیاورد. [6]


پی نوشت:
[1]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، شماره استفتاء: OKfB9kU48Vg.
[2]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله مکارم، کد رهگیری: 9509160004.
[3]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سیستانی، کد استفتا: 558747.
​​​​​[4]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله شبیری زنجانی، شماره سوال: 36182.
​​​​​[5]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله وحید، شماره سوال: 26379.
[6]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، کد رهگیری: 9502789.

منبع:
رهروان ولایت


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.