تبیان، دستیار زندگی
این جمله در ابتدا ممكن است كمی عجیب به نظر برسد ولی واقعیت دارد و ریشه ی بسیاری از طلاق‌های فیزیكی و عاطفی را باید در نوع ازدواج جست‌وجو كرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ازدواج ، ریشه طلاق است!

انسانهای نزدیک ، اما دور

ریشه ی  بسیاری از طلاق‌های فیزیكی و عاطفی را باید در نوع ازدواج جست‌وجو كرد.

ازدواج ریشه طلاق است. این جمله در ابتدا ممكن است كمی عجیب به نظر برسد ولی واقعیت دارد و ریشه ی بسیاری از طلاق‌های فیزیكی و عاطفی را باید در نوع ازدواج جست‌وجو كرد.

شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه به دلیل نابسامانی از یك سو و پیچیدگی از سوی دیگر ، زمینه‌های لازم برای یك ازدواج واقعی و سالم را فراهم نمی‌كند.

عدم تعادل جنسی ، فشارهای اقتصادی و معیشتی تأمین یك زندگی خانوادگی، شرایط فرهنگی جامعه و سنت‌هایی كه كاركرد مطلوب خود را از دست داده و بلكه كاركرد منفی پیدا كرده‌اند، تغییر و تحول نگرش‌ها و ارزش‌های اجتماعی و... همه و همه دست به دست هم داده‌اند و امكان ازدواج درست و تشكیل زندگی خانوادگی پایدار را برای خیل عظیمی از جوانان كشور دشوار كرده است.

... در چنین شرایطی است که گروه قابل توجهی از جوانان ، عطای ازدواج و تشكیل خانواده را به لقایش بخشیده و زندگی مجردی پیشه می‌كنند .

گروهی دیگر با رویاهای بلند پروازانه، تن به دامی می‌سپارند كه وعده ارتقای موقعیت اجتماعی و طبقاتی آنها را در ازدواج با اقشار بالا و مرفه جامعه و یا ازدواج با افرادی از آن سوی مرزها می‌دهد.

جمعی دیگر در حسرت عدم امكان ازدواج با مطلوب خویش ، تن به ازدواجی اجباری می‌دهند كه با پوششی از منع و محدودیت‌های فرهنگی و فشارهای اجتماعی و خانوادگی همراه است.

برخی به قول خودشان ، می‌سوزند و می‌سازند ، اما دم بر نمی‌آورند . چرا كه عهد كرده‌اند با لباس سفیدی كه به خانه بخت می‌روند به زندگی‌شان خاتمه دهند.

عده‌ای جسورتر ، پشیمان از ازدواجی ناشی از عدم شناخت و آگاهی، راه دادگاه‌های خانواده را پیش می‌گیرند و ماه‌ها و سال‌ها در راهرو‌های دادگستری سرگردانند تا حكم طلاق بگیرند.

و بالاخره گروهی نیز با هنجارشكنی و بی‌وفایی، ازدواج ناخواسته و نامطلوب را در ظاهر ادامه می‌دهند ، اما با نوعی طلاق عاطفی ، دل در گروی دیگری دارند و آشیانه‌ای دیگر بنا می‌كنند.

اشكال و انواع ازدواج‌های نامطلوبی كه ریشه‌های طلاق و جدایی را در خود دارند به فهرستی كه در بالا اشاره رفت محدود نمی‌شود و می‌توان باز هم به آنها اضافه كرد. اما همه این اشكال و انواع زندگی‌های از هم گسیخته و ناموفق یك پیام دارند؛ ازدواج نامطلوب ریشه ی جدایی است.

بیائید و بیائیم با شناخت مسائل و مشكلات این عرصه از اجتماع و تلاش برای حل تعدیل آنها  ، زمینه‌های ازدواجی سالم و زندگی متداوم و پایدار زوج‌های جوان را فراهم كنیم.

منبع : همشهری

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.