• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/15
  • تاريخ :

در آرزوی دیدار


چه زیان ترا كه من هم، برسم به آرزویی

همــــه هست آرزویـــم كه ببینــــم از تو رویی

همه جــا به هر زبانی، بود از تو گفتگویی

به كسی جمـــــال خود را ننـــــــــموده و ببینم

نه دمـاغ آنكه از گل شــــــنوم به باغ بویی

نه به باغ ،ره دهندم كه گلـــــــــی به كام بویم

من از آن خوشم كه چنگی بزنم به تارمویی

همه خوش دل اینكه مطرب بزند به تار، چنگی

تو قدم به چشم من نه ، بنشـــین كنار جویی

همه موسم تفرج به چمـــــــــن روند و صحرا

من خشك لب هم آخر، زتو تر كنم گلویـــی

چه شود كه از ترحم، دمی ای سحـاب رحمت

سرخمّ می ســــــــلامت ، شكند اگرسبویی

بشكســــــت اگر دل من به فدای چشم مستت

چه شـــود كه كام جوید، زلب تو كامجویی

چه شــــــود كه راه یابد سوی آب، تشنه كامی

شده ام زنـــاله نایی، شده ام ز مویـه مویی

به ره تو بس كه نالم، زغــــــم تو بس كه پویم

كه به جز درت ، امیدش  نبود به هیچ سویی

نظری به سوی " رضوانی " دردمند مسـكین

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName