تبیان، دستیار زندگی

در درس خارج رسانه مطرح شد :

بایدها و نبایدهای انتشار خبر

رئیس مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه علمیه قم، یکی از آسیب های امروز فضای رسانه های مجازی را تجاوز از حد ظلم صورت گرفته در موضوعات خاص دانست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 بایدها و نبایدهای انتشار خبر
حجت‎الاسلام والمسلمین عباس رفعتی در درس فقه رسانه گفت: رسانه‎ای کردن ظلم از نظر اسلام، دارای شرایط خاصی است که باید در نظر گرفته شود.

وی افزود: رسانه، باید ظلم را گزارش کند، ولی اگر خبر این ظلم صددرصد موثق نبوده باشد، باید در این خصوص تحقیق کرد؛ در یک خبر نیز واسطه‎ها ثقه باشند تا این خبر نقل شود.

رئیس مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه گفت: وقتی خبری بیان شد، ولی در اصل آن تشکیک وجود دارد و واسطه‎هایی در این میان حضور یابند که ثقه نیستند، باید در انتشار آن کاملا احتیاط کرد.

استاد حوزه بیان کرد: حجیت خبر ثقه در خبر از باب شهادت عقلین نیست؛ زیرا شهادت عقلین در خصوص اثبات موضوعات به کار می‎رود، ولی در خصوص خبر به سیره عقلا رجوع می‎کنیم.

وی گفت: در خصوص مسایل جنسی حساسیت در درج خبر بسیار بیشتر است؛ شارع مقدس، در این زمینه محدودیت ویژه‎ای قرارداده است و حتی بینه‎ای که در همه جا قبول می‎کند در اینجا با نصاب بالاتری بیان کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین رفعتی بیان کرد: در ارایه خبر اگر وثاقت راوی نیز احراز نشد، ولی اطمینان به خبر پیدا کردیم، موضوع احراز شده است و دیگری نیازی به تعیین وثاقت راوی نداریم.

وی گفت: تنبیه دیگری که در این بین وجود دارد آن است که اقدامی که رسانه برای رفع ظلم و تظلم خواهی انجام می‎دهد، باید به قصد خیر باشد؛ یعنی نباید به دنبال تخریب باشد.

وظیفه رسانه دینی، تخریب نیست

این استاد حوزه عنوان کرد: وظیفه رسانه دینی، تخریب نیست، بلکه برای انجام یک تکلیف واجب و یاری مظلوم باید این کار انجام شود؛ کما اینکه در بحث غیبت، قصد نیز دخیل است؛ در بحث بیان ظلم در رسانه نیز باید قصد خیر لحاظ شود.

حجت الاسلام والمسلمین رفعتی یادآورشد: تنبه سومی که در این حوزه لحاظ شده است، باید به این نکته اشاره کرد که در کار رسانه ای تظلم خواهی نباید از محدوده ظلم صورت گرفته تجاوز کنیم.

وی گفت: یکی از آفات شکل امروزی خبردهی در فضای مجازی، تجاوز از محدوده ظلم صورت گرفته است؛ به عنوان مثال برخی برای اینکه یک اختلاس گر را بکوند چندین جرم دیگری که به وی مربوط نیست به او منتسب کنند.منبع: خبرگزاری رسمی حوزه