تبیان، دستیار زندگی
ی گروهی وجمعی از مسوولان ورزش كشور ضیافت افطار اهالی ورزش به میزبانی اداره كل حراست سازمان تربیت بدنی برگزار شد نمایندگان رسانه های گروهی وجمعی از مسوولان ورزش كشور درضیافت افطاری اداره كل حراست سازمان تربیت بدنی حضوریافتند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

باحضور نمایندگان رسانه های گروهی وجمعی از مسوولان ورزش كشور

ضیافت افطار اهالی ورزش به میزبانی اداره كل حراست سازمان تربیت بدنی برگزار شد

نمایندگان رسانه های گروهی وجمعی از مسوولان ورزش كشور درضیافت افطاری اداره كل حراست سازمان تربیت بدنی حضوریافتند.

به گزارش خبرنگارتبیان ، دراین مراسم معنوی كه به میزبانی حراست مركزی سازمان تربیت بدنی و همت حاج بهزاد كتیرایی برگزارشد ، جمعی ازمعاونین و مدیران سازمان تربیت بدنی، روسای فدراسیونهای ورزشی، مدیران ورزشی شبكه های مختلف صداوسیما، مدیران مسوول، سردبیران وخبرنگاران نشریات ورزشی كشورحضورداشتند، ابتدا بهزاد كتیرایی مدیركل حراست سازمان تربیت بدنی ضمن خیرمقدم به مدعوین به جایگاه ویژه رسانه های ورزشی درتبیین اهداف سازمان تربیت بدنی كشوراشاره كرد وافزود: تعامل وارتباط دوسویه میان رسانه های همگانی ومدیران ورزش كشورامری مهم وضروری است وهدف اصلی ازبرگزاری این مراسم قدردانی اززحمات خبرنگاران ونمایندگان رسانه های گروهی بوده است.

پس ازآن دكتررضا قراخانلوقائم مقام سازمان تربیت بدنی درطرح جامع ورزش درخصوص موقعیت وشرایط مطبوعات ورزشی و نقش آن درجامعه وهمچنین ضرورت طرح جامع تربیت بدنی سخنانی ایراد كرد. سپس درادامه دكتراحمدی رییس انجمن نویسندگان وعكاسان ورزشی نیزسخنانی را درخصوص ضرورت همكاری وهمفكری مدیران ورزش كشور ورسانه های گروهی ایراد كرد.

گفتنی است دراین مراسم ازسوی مدیركل حراست سازمان تربیت بدنی ، علی مودت ازنویسندگان وپیشكسوتان مطبوعات ورزشی به عنوان مشاورمطبوعاتی این اداره كل معرفی گردید.

دراین مراسم  ناصر حجازی ، برانكو ایوانكوویچ و هادی طباطبایی  شركت داشتند .

آقایان پورمحمدی ( مدیر شبكه سوم سیما ) ، زمانی ( مدیرگروه ورزش شبكه سوم سیما) و قاسمی (مدیر گروه ورزش شبكه خبر و رییس فدراسیون اسكواش ) از حاضران در این مراسم بودند .

** در پایان از برگزاركنندگان این مراسم معنوی و صمیمی ، خصوصا" حاج بهزاد كتیرایی كه همواره برای اعتلای ورزش كشور تلاش می كند ، تشكر و قدردانی می نمائیم .

p;